Ympäristönsuojelu

Kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta säädetyn lain (64/1986) mukaan kunnan tulee alueellaan valvoa ja edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö.

Pomarkun kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii tekninen lautakunta.

Ympäristönsuojeluviranomaisen keskeisiä tehtäviä ovat:

  • ympäristölupien käsittely ja valvonta
  • maa-aineslupien käsittely ja valvonta
  • jätelain valvonta
  • hajajätevesien valvonta
  • ympäristön tilan seuranta
  • luonnonsuojelun edistäminen
  • ympäristönsuojeluun liittyvä neuvonta, opastus ja tiedottaminen

Ympäristötarkastaja
Eerika Laivonen
P. 044 701 2554
eerika.laivonen@pori.fi

Ympäristötarkastaja (roskaantumiset)
Nora Albrecht
P. 044 701 0211
nora.albrecht@pori.fi

Ympäristöhallinnon verkkopalvelu
Ympäristö.fi – Mihin toimenpiteisiin tarvitaan lupa

Pomarkun kunnan ympäristönsuojelumääräykset
Pomarkun kunnan ympäristönsuojelumääräykset 1.1.2022 alkaen

Maksut ja taksat
Ympäristönsuojelun taksa 1.7.2021 alkaen

Talousjätevesien käsittely
Talousvesien käsittelyvaatimukset Pomarkussa viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla (Ympäristönsuojelumääräykset 5-7 §)

Selvitys jätevesijärjestelmästä -lomake

Vesi.fi – Pohjavesialueet

Vesistöt
Kesän leväseuranta
Ruoppaus

Lannan patterointi
Nitraattiasetuksen mukaiset ilmoitukset

Siirry takaisin sivun alkuun