Perusopetus

Tiedon oppipolku alkaa täältä

Perusopetus

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista maksutonta yleisopetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Koululaisilla on koulupäivänsä aikana oikeus maksuttomaan ruokailuun ja oppilashuoltoon. Vammaisilla ja erityistä tukea tarvitsevilla on oikeus saada maksutta tarvitsemansa apuvälineet sekä tulkitsemis- ja avustajapalvelut.

Kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta kaikille sen alueella asuville oppivelvollisille.

Siirry takaisin sivun alkuun