Sidonnaisuudet

Kurkkaa, kuinka läpinäkyvää päätöksenteko on Pomarkussa

Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Sidonnaisuusilmoituksia koskevan sääntelyn tarkoituksena on kunnan päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen. Ilmoitusvelvollisuus koskee ainoastaan asiaomaisen luottamushenkilön tai viranhaltijan omia sidonnaisuuksia, velvollisuus ei siten koske läheisten henkilöiden jäsenyyksiä tai omistuksia. Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat:

  • Kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet
  • Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • Lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
  • Maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen (tekninen lautakunta) jäsenet ja varajäsenet

Ilmoitusvelvolliset viranhaltijat

  • Kunnanjohtaja
  • Lautakuntien esittelijät

Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset

Omien tietojen ilmoittaminen ja muuttaminen

Siirry takaisin sivun alkuun