Vaalit

Äänestä ja vaikuta

Europarlamenttivaalit Pomarkun kunnassa 2024

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 9.6.2024. Vaalipäivän äänestys toimitetaan klo 9.00–20.00. Koko Pomarkun kunta on yksi äänestysalue ja äänestyspaikkana on Pomarkun kunnanvirasto, osoitteessa Vanhatie 14.

Ennakkoäänestys

Yleinen ennakkoäänestyspaikka on Pomarkun kunnanvirasto (aula), os. Vanhatie 14. Ennakkoäänestys toimitetaan 29.5.-4.6.2024 seuraavia äänestysaikoja noudattaen:

  • maanantaina ja tiistaina klo 10-17
  • keskiviikkona klo 10-18
  • torstaina klo 10-17
  • perjantaina klo 10-14
  • lauantaina ja sunnuntaina klo 11-15

Äänestyksen nopeuttamiseksi äänestäjää pyydetään ottamaan mukaan äänestäjän henkilöllisyyden todistava asiakirja, (esim. ajokortti, passi tai muu kuvallinen ja virallinen asiakirja) sekä äänioikeutetulle ennen vaaleja postitettu ilmoituskortti. Laitoksissa toimitettavan ennakkoäänestyksen ajoista ilmoitetaan erikseen laitosten ilmoitustaululla.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään 28.5.2024 ennen klo 16.00 keskusvaalilautakunnan sihteeri Heidi Särkipajulle (puh 044 750 1186) tai vaalitoimitsija Pirjo Schultzelle (puh 02 550 5666).

Kotiäänestyslomake

Vaalimainospaikat

Aluevaalien ulkomainonta suositellaan aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli 22.5.2024. Vaalimainostelineet ovat monitoimihallin piha-alueella osoitteessa Harjantie 1.

Vaalien kampanjakeräys

Vammais- ja terveysjärjestöjen yhteinen Pieni ele –keräys järjestetään aluevaalien yhteydessä sekä ennakko- että vaalipäivän äänestyspaikoissa.

Yhteystiedot

Pomarkun kunnan keskusvaalilautakunnan osoite on Pomarkun kunnanvirasto, Vanhatie 14, 29630 Pomarkku, puhelinnumero 044 750 1186 (keskusvaalilautakunnan sihteeri Heidi Särkipaju), heidi.sarkipaju@pomarkku.fi. 

Siirry takaisin sivun alkuun