Anonyymi ilmoituskanava whistlebower

Anonyymi ilmoituskanava väärinkäytösepäilyille

Pomarkussa on käytössä EU-direktiivin mukainen väärinkäytösten ns. Whistleblower-ilmoituskanava.

Kanavalla ilmoitettavat epäeettinen toiminta ja väärinkäytökset voivat olla eriasteisia: huolimattomuudesta tai osaamattomuudesta johtuvaa, tahallista tai jopa rikokseksi katsottavia tekoja tai laiminlyöntejä. Väärinkäytösepäily voi kohdistua yksittäiseen viranhaltijaan, työntekijään tai luottamushenkilöön tai esimerkiksi kunnan palveluiden tuottamiseen, hankintoihin, sopimuksiin tai päätöksentekoon.

Ilmoitus nimettömänä tai nimellä

Ilmoituskanavaa voivat käyttää henkilöt, jotka ovat työnsä vuoksi yhteydessä kuntaan: nykyiset tai aikaisemmat työntekijät ja viranhaltijat, työnhakijat, itsenäiset ammatinharjoittajat, kuten tavarantoimittajat, luottamushenkilöt ja harjoittelijat.

Ilmoitus tehdään nimettömänä tai ilmoittaja voi halutessaan ilmoittaa yhteystietonsa. Mitä yksityiskohtaisempi ilmoitus on, sitä paremmin mahdollista väärinkäytösepäilyä voidaan tutkia. Kunta selvittää ilmoitusten perusteella mahdolliset väärinkäytökset, mikäli ilmoitukset osoittautuvat aiheellisiksi. Ilmoitusjärjestelmää ei saa käyttää epäasiallisiin tarkoituksiin.

Huomioithan, että asiakaspalautteet eivät kuulu eettiseen kanavaan.

Ilmoituksen tekeminen ja seuranta

Siirry tekemään ilmoitus tästä

Tehtyjä ilmoituksia käsittelee hallintosihteeri.

Käsittelijöiden tulee ottaa ilmoitus käsittelyyn seitsemän päivän kuluessa ilmoituksesta. Ilmoittajan on saatava palaute tekemäänsä ilmoitukseen kolmen kuukauden kuluessa tekemästään ilmoituksesta. Kaikki ilmoitukset käsitellään, mutta huomaathan, että pystymme antamaan palautetta vain nimellisiin ilmoituksiin.

Siirry takaisin sivun alkuun