Teknisen toimiston palvelut

Sivulla olevat linkit ja pdf-tiedostot avautuvat uuteen ikkunaan.
1. Hallinnolliset asiat
2. Kunnan toimesta tapahtuva rakentaminen, kunnossapito ja ylläpito
3. Kunnallistekniikan rakentaminen ja ylläpito
4. Yleisten alueiden hoito ja kunnossapito
5. Vesihuolto: Vesi- ja viemärilaitoksen palvelut:
– verkoston rakentaminen ja kunnossapito
– taloliittymät
– vesi- ja jätevesiliittymissopimukset
– taksat
– laskutus
– veden laadun jatkuva tarkkailu, tulokset nähtävänä teknisessä toimistossa
– jätevesipuhdistamon velvoitetarkkailut, nähtävänä teknisessä toimistossa
6. Jätehuolto
7. Yksityistieasiat
8. Korjausavustusasiat
 

Tekninen johtaja
Timo Pihlaja
p. 041 730 3424
timo.pihlaja(at)pomarkku.fi

Rakennustarkastaja
Harri Mäenpää
p. 040 540 8246
harri.maenpaa(at)pomarkku.fi

Isännöitsijä
Harri Mäenpää
p. 040 540 8246
harri.maenpaa(at)pomarkku.fi

Siivoustyönohjaaja
Riikka Kalliomäki
p. 044 750 1178

Teknisen toimen toimistosihteeri
Maria Karjanlahti
p. 044 750 1172
maria.karjanlahti(at)pomarkku.fi