Presidentinvaalien 2024 aikataulu

Vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2024. Tämän mukaisesti vaalien muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: 16.1.2024 klo 16, mahdollisen toisen vaalin osalta 30.1.2024 klo 16

ennakkoäänestys kotimaassa: 17.–23.1.2024, mahdollisen toisen vaalin osalta 31.1.–6.2.2024
ennakkoäänestys ulkomailla: 17.–20.1.2024, mahdollisen toisen vaalin osalta 31.1.–3.2.2024
varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 2.4.2023, mahdollisen toisen vaalin osalta 11.2.2024

Lisätietoja aluevaaleista Oikeusministeriön vaalisivuilta https://vaalit.fi/etusivu (linkki avautuu uuteen ikkunaan)

Presidentinvaalit Pomarkussa

Vaalit toimitetaan Vaalipäivän äänestys toimitetaan 28.1.2024 klo 9.00 – 20.00. Koko Pomarkun kunta on yksi äänestysalue ja vaalipäivän äänestyspaikkana on Pomarkun kunnanvirasto, osoitteessa Vanhatie 14.

Yleinen ennakkoäänestyspaikka on Pomarkun kunnanvirasto (aula), os. Vanhatie 14. Ennakkoäänestys toimitetaan 17.–23.1.2024 ja mahdollinen toisen kierroksen osalta 31.1.–3.2.2024 seuraavia äänestysaikoja noudattaen:

maanantaisin ja tiistaisin klo 10-17
keskiviikkoisin klo 10-18
torstaisin klo 10-17
perjantaisin klo 10-14
lauantaisin ja sunnuntaisin klo 11-15

 

Äänestyksen nopeuttamiseksi äänestäjää pyydetään ottamaan mukaan äänestäjän henkilöllisyyden todistava asiakirja, (esim. ajokortti, passi tai muu kuvallinen ja virallinen asiakirja) sekä äänioikeutetulle ennen vaaleja postitettu ilmoituskortti. Laitoksissa toimitettavan ennakkoäänestyksen ajoista ilmoitetaan erikseen laitosten ilmoitustaululla.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Tartuntatautilääkärin karantteeniin määräämä henkilö saa ilmoittautua kotiäänestykseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään ennen 16.1.2024 klo 16.00 vaalitoimitsija Pirjo Schultzelle (puh 02 550 5666) tai keskusvaalilautakunnan sihteeri Heidi Särkipajulle (puh 044 750 1186 ).

Kotiäänestyslomake