Kaavoitus

Kaavoituksesta vastaa kunnanhallitus.
Vt.kunnanjohtaja
Janne Päiviälä
p. 040 582 4242
janne.paiviala(at)pomarkku.fi