ASUMINEN

Uudisrakentaminen

Pomarkun kunnan omistuksessa on tontteja eri puolilla kuntaa. Myös yksityisillä on tarjottavana laaja valikoima tonttimaata. Vapaista kohteista löytyy lisätietoa kunnan sivuilta. Jos tällä kertaa ette löydä etsimäänne, niin ilmoittakaa meille mahdollisimman tarkasti mitä etsitte, niin pyrimme auttamaan. Jos teillä on tarkka paikka tiedossa, niin voimme selvittää puolestanne onko se mahdollista hankkia ja mitä siihen on mahdollista rakentaa.

Uuden Purolehdon asuntoalueen tontit ovat tulleet myyntiin. Kunnallistekniikka on valmistunut, joten alueelle pääsee heti rakentamaan.

Alue sijaitsee erinomaisella paikalla Hakalinnan ja Katajamäen alueen välissä. Palvelut ja hyvät liikenneyhteydet tekevät alueesta houkuttelevan asuinpaikan. Kirkonkylän kouluun matkaa vain 500 metriä.

Tontit ovat suuria ja viihtyisiä. Tonttien suuri koko, hyvä rakennettavuus ja kaavamääräysten väljyys antavat rakentajalle tilaa käyttää omaa luovuuttaan. Tonttien pinta-ala on 1.500-3.500 m2. Tonttien keskikoko on noin 2.300 m2.

Tonttien hinnat

3,36 euroa/m2: korttelit 372, 373, 374, 375, kortteli 15 tontit 4 ja 5 ja 11 sekä kortteli 16 tontti 3. Yhteensä 13 tonttia.

2,65 euroa/m2: korttelit 11 tontti 1 ja 2, kortteli 12 tontit 1 ja 2, kortteli 14 tontti 3 ja kortteli 15 tontit 6 ja 7. Yhteensä 7 tonttia.

2,00 euroa/m2: Loput 12 tonttia.

Kaupan muut ehdot:

Rakentamisvelvollisuus kolmen vuoden kuluessa. Kunnanhallitus voi myöntää harkintansa mukaan kahden vuoden lisäajan.

Kysy lisätietoja:

Kunnanjohtaja Mikko Airaksinen, p. 040 013 4670

tekninen johtaja ,p. 041 730 3424

Purolehdon tonttijako

Purolehdon kaava

Purolehdon havainne

Vireässä ja ystävällisten ihmisten Honkakosken kylässä Pomarkun kunta myy neljä (4) suurta omakotitonttia Jaakkolantien varressa kylänkeskustassa.  Tonttien koko on peräti 5.007-6.187 m2.  Kunta rakentaa alueelle tien ja vesijohdon palstoitussuunnitelman mukaisesti.

Tonttien  hinta on 1,50 euroa/m2. Siihen sisältyy tontilla oleva puusto.  Kaksi tonteista on hienoja etelärinnetontteja.

Honkakoski on vt 23:n varrella vain 10 minuutin/15 km ajomatkan päässä Kankaanpäästä.  Ja Poriinkin on vain puolen tunnin matka.

Jaakkolantien tonttikartta


Tonttikartta

Pyrimme tarjoamaan tontteja eri tarpeisiin. Kirkonkylästä poispäin mentäessä tonttien koko yleensä kasvaa eli haja-asutusalueilla varsinkin kunnan tarjoamien tonttien koko on yleensä vähintään 5.000m2. Maksimikoko on tapauskohtainen, mutta esim. 10.000m2 on aivan mahdollinen.

Maankäyttö- ja rakennuslain tai maankäyttö- ja rakennusasetuksen sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi on Pomarkun kunnassa noudatettava Pomarkun rakennusjärjestyksen määräyksiä, mikäli asema- ja ranta–asemakaavassa tai yleiskaavassa ei ole toisin määrätty.

Em. rakennusjärjestyksessä todetaan mm., että rakennusoikeus on 10 % rakennuspaikan pinta-alasta. Rakennuspaikalle saa rakentaa enintään kaksi asuntoa. Rakennuspaikalle saa lisäksi rakentaa sen käyttötarkoitukseen liittyviä talousrakennuksia.

Sen estämättä, mitä edellä on rakennusten tai asuntojen lukumäärästä määrätty, rakennusvalvontaviranomainen voi antaa luvan rakentaa maatalouskäytössä olevan maatilan talouskeskuksen yhteyteen siihen sopeutuvia maatilamatkailua palvelevia rakennuksia.

Rakennettaessa rantavyöhykkeelle saa rakennuspaikalle rakentaa yhden yksiasuntoisen rakennuksen, jonka kerrosala saa olla enintään 80 neliömetriä, sekä kaksi talousrakennusta, joiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 40 neliömetriä. Erillisen rantasaunan kerrosala saa olla enintään 25 kerrosneliömetriä ja katetun terassin pinta-ala enintään puolet rakennettavasta kerrosalasta

Em. lähteistä löytyy lisätietoja rakennusten sijoittamisesta tontille, niiden mittasuhteista, korkeusasemasta, poikkeuksista jne.

Hinnat luonnollisesti vaihtelevat, mutta seuraavassa muutama esimerkki kunnan tarjoamista tonteista Kirkonkylässä (hinnat 1.1.2010):

Kettumäki 0 €/ m²

Asemanmäki 0,58-1,00 €/ m²

Mikkolanmäki 3,36 €/ m²

Purolehto 2,00-3,36 €/m².

Vesi- ja viemäriliittymät ovat Pomarkussa edulliset. Esim. kerrosalaltaan 130 m²:n suuruisen omakotitalon vesi- ja viemäriliittymismaksu on yht. 1.794 euroa + liittymien rakentamiskorvaus 1.000,-, yht. 2.794 euroa.

Lisätietoja saatte Pomarkun kunnasta p. 02 550 5666. Voitte myös ottaa yhteyttä käyttäen näiden sivujen palautelomaketta. Ohjaamme viestin oikealle henkilölle.