Terveysvalvonnan johtaja
Laura Juhantalo

p. 050 594 4442