Teknisen toimiston aukioloajat ma-pe klo 9-12 ja klo 13-15, sopimuksesta muina aikoina.

Teknisen toimiston palvelut

1. Hallinnolliset asiat
2. Kunnan toimesta tapahtuva rakentaminen, kunnossapito ja ylläpito
3. Kunnallistekniikan rakentaminen ja ylläpito
4. Yleisten alueiden hoito ja kunnossapito
5. Vesihuolto: Vesi- ja viemärilaitoksen palvelut:
– verkoston rakentaminen ja kunnossapito
– taloliittymät
– vesi- ja jätevesiliittymissopimukset
– taksat
– laskutus
– veden laadun jatkuva tarkkailu, tulokset nähtävänä teknisessä toimistossa
– jätevesipuhdistamon velvoitetarkkailut, nähtävänä teknisessä toimistossa
6. Jätehuolto
7. Yksityistieasiat
8. Korjausavustusasiat

Tekninen johtaja

Jouni Koskinen
p. 040 564 9607
jouni.koskinen(at)pomarkku.fi

Rakennustarkastaja
Harri Mäenpää
p. 040 540 8246
harri.maenpaa(at)pomarkku.fi

Isännöitsijä
Harri Mäenpää
p. 040 540 8246
harri.maenpaa(at)pomarkku.fi

Teknisen toimen toimistosihteeri
Maria Karjanlahti
p. 044 750 1172
maria.karjanlahti(at)pomarkku.fi