Teknisen toimiston palvelut

1. Hallinnolliset asiat
2. Kunnan toimesta tapahtuva rakentaminen, kunnossapito ja ylläpito
3. Kunnallistekniikan rakentaminen ja ylläpito
4. Yleisten alueiden hoito ja kunnossapito
5. Vesihuolto: Vesi- ja viemärilaitoksen palvelut:
– verkoston rakentaminen ja kunnossapito
– taloliittymät
– vesi- ja jätevesiliittymissopimukset
– taksat
– laskutus
– veden laadun jatkuva tarkkailu, tulokset nähtävänä teknisessä toimistossa
– jätevesipuhdistamon velvoitetarkkailut, nähtävänä teknisessä toimistossa
6. Jätehuolto
7. Yksityistieasiat
8. Korjausavustusasiat

VT. Tekninen johtaja

Harri Mäenpää
p. 041 730 3424
harri.maenpaa(at)pomarkku.fi
 

Rakennustarkastaja

Harri Mäenpää
p. 040 540 8246
harri.maenpaa(at)pomarkku.fi

Isännöitsijä

Harri Mäenpää
p. 040 540 8246
harri.maenpaa(at)pomarkku.fi
 

Teknisen toimen toimistosihteeri

Maria Karjanlahti
p. 044 750 1172
maria.karjanlahti(at)pomarkku.fi