Vuoden 2013 alusta palvelut hoitaa Kankaanpään yhteistoiminta-alue. Keskuspaikkana on Kankaanpää. Kunnan neuvonta ottaa vastaan hakemuksia.

Maaseututoimiston tehtävänä on hoitaa maataloushallinnon määräämät tehtävät kunnassa ja neuvoa viljelijöitä maatalouden sekä pienyritystoiminnan investointien rahoituksessa ja projektiluonteisissa tehtävissä.

Asiakaspäivystys on keskiviikkoisin Pomarkussa.

 

MAASEUTUTOIMISTON AJANKOHTAISTA TIEDOTETTAVAA (22.11.2016)

Marraskuussa maksetaan ennakkomaksut ympäristökorvauksen ja ympäristösopimuksen (85%) ja eläinten hyvinvointikorvauksen (50%) osalta.

 

Joulukuussa maksetaan:

  • kansalliset peltotuet (pohjoinen hehtaarituki, nuorten viljelijöiden tuki ja sokerijuurikkaan tuki) kokonaisuudessaan. Luonnonhaittakorvauksen (pelto) loppumaksu (15 %).
  • Perustuen, viherryttämistuen, nuoren viljelijän tuen ja peltokasvipalkkion ensimmäinen erä (95%) sekä EU:n nauta- ja lypsylehmäpalkkiot (70%) tulevat maksuun vielä tämän vuoden aikana.

 

Maitotilojen haettavaksi tulee mukautustuki. Näillä näkymin mukautustuki olisi haettavana 21.11.–9.12. Mukautustukea hakevat maidontuottajat vähentäisivät tuotantoaan tammi–toukokuussa 2017. Samaan EU-kriisipakettiin kuuluva syys- ja lokakuussa haettavana ollut maidontuotannon EU-vähentämistuki ei rajoita tuottajien osallistumista mukautustukeen.

Tammikuussa avautuu eläinten hyvinvointikorvauksen haku Vipu-palvelussa. Hyvinvointisitoumusta ja –korvausta haetaan samalla kertaa. Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusvuosi on vuodesta 2017 lähtien 1.1.–31.12.

Ympäristösitoumuksen pakollisen koulutusvaatimuksen voi suorit-taa joko itsenäisesti verkkotentillä Vipu-palvelussa tai yhden päivän koulutuksella viimeistään 30.4.2017. Koulutuksesta lisätietoa myöhemmin.

Tee peltomaan laatutesti kolmannen sitoumusvuoden loppuun mennessä (30.4.2018) täyttämällä itsearviointilomake kaikkien yli 0,5 hehtaarin suuruisten peruslohkojen osalta, jotka ovat hallinnassasi kuluvan sitoumusvuoden kasvukaudella. Peltomaan laatutestin itsearviointilomakkeen (lomake 480) löydät suomi.fi-sivustolta tai maaseututoimistosta. Voit käyttää myös ProAgrian vastaavaa lomaketta. Säilytä itsearviointilomakkeet (lomake 480) itselläsi ja palauta ne kunnan maaseutuviranomaiselle

 

Maaseutusihteeri
Suvi Poikkeus
p. 044 577 5208
suvi.poikkeus(at)kankaanpaa.fi

Vt. sijaisena 1.6.2016 – 13.6.2017
Saara Jokinen
p. 044 577 5208
saara.jokinen(at)kankaanpaa.fi

 

Linkkejä:

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue 1.1.2013 alkaen

Maa-ja metsätalousministeriö

Maaseutuvirasto

MTT

MTK

Maatalouden laskentakeskus

Lande 2000 (investointituet ja hankerahoitus)

Aktiivinen Pohjois-Satakunta

Maatalousyrittäjien Eläkelaitos

Maaseudun Tulevaisuus