Sähköinenasiointi

Sivulla olevat linkit avautuvat uuteen ikkunaan.

Hallinto- ja taloustoimi

Ota yhteyttä Suomi.fi- viestipalvelun  kautta

 • asiakirjapyynnöt ja toimitukset

Pomarkun kunnan palautelomake

Kysely kesäasukkaille

Luottamushenkilökortti

Yhdistyksen tietojen kerääminen

Hyvinvointitoimi

Hyvinvointirahan hakulomake

Monitoimihallin liikuntatilojen varaus- ja laskutustietolomake

Laskutustietolomake (tällä lomakkeella ei haeta monitoimihallin vuoroja)

Kirjasto- ja kulttuuri

Ota yhteyttä Suomi.fi- viestipalvelun  kautta

Satakirjastot 

 • lainojen uusinta
 • aineiston varaaminen
 • omien tietojen hallinnointi

Maaseutupalvelut

Ota yhteyttä Suomi.fi- viestipalvelun  kautta

 • asiakirjapyynnöt ja toimitukset

Opetus

Wilma, Kirkonkylän koulu 

Wilma, Pomarkun yhteiskoulu

Wilma, Pomarkun lukio 

Tekninen toimi

Ota yhteyttä Suomi.fi- viestipalvelun  kautta

 • asiakirjapyynnöt ja toimitukset

Varhaiskasvatus

DaisyNet

 • huoltajien ja päiväkodin välinen tiedonvaihto
 • hoitoaikavaraukset

eDaisy- asiontipalvelu

 • varhaiskasvatushakemus
 • esiopetushakemus
 • tulotietoilmoitukset
 • irtisanomis- ja muutosilmoitukset