Ympäristötoimen linkkejä

Sivulla olevat linkit avautuvat uuteen ikkunaan.

Haja-asutusalueen kiinteistöjen jätevesien käsittely

Pomarkun kunnan ympäristönsuojelumääräykset 1.1.2022 alkaen

 

Ympäristöluvat ja ilmoitukset

Ympäristölupa-asiaa ympäristöhallinnon www-sivuilla

 

Jätehuollon valvonta

Porin seudun jäteneuvonta

Kaatopaikkajätteen noutorytmin harvennuslomake

Ilmoitus yhteisestä jätteenkeräysastiasta

Pomarkun kunnan jätehuoltomääräykset

 

Lannan patterointi

Nitraattiasetuksen mukaiset ilmoitukset

 

Jätevedet

Talousjätevesien käsittelyvaatimukset Pomarkussa viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla
(katso pykälät 5-7)

Selvitys jätevesijärjestelmästä -lomake

 

Vesistöt

Vesirakentaminen (ruoppaukset):

Vesilain muutos vuoden 2012 alussa muuttaa vesirakennustöiden kuten ruoppausten ilmoitusmenettelyä. Vuoden alusta alkaen kaikki ruoppausilmoitukset toimitetaan suoraan Varsinais-Suomen Ely-keskukselle joko Turkuun (osoitteella PL 523 20521 Turku) tai Porin toimipisteeseen (osoitteella Valtakatu 12 28101 Pori).Vuoden vaihteessa muuttuu myös ruoppaustöiden luvanvaraisuus. Jatkossa kaikkiin massamäärältään yli 500 m3 ruoppauksiin vaaditaan vesilain mukainen lupa, jonka myöntää Etelä-Suomen aluehallintovirasto.
Kesän leväseuranta

Melu

Pomarkun kunnan ympäristönsuojelumääräykset

 

Kestävä kehitys

Kuntalaisen ympäristöopas

 

Maksut ja taksat

Ympäristönsuojelun taksa 1.7.2021