Työpaja

Nuorten työpajat ovat alle 29-vuotiaille, työttömille nuorille tarkoitettuja työharjoittelupaikkoja. Niiden järjestämisestä vastaa kunta.

Työpajat ovat nuorille aikuisille hyviä paikkoja elämäntaitojen kehittämiseen, aikuistumiseen, yhteisölliseen kasvuun ja työssä oppimiseen.

Pomarkun kunnan työpaja on suunnattu kaikenikäisille pomarkkulaisille työttömille kuntouttavana työtoimintana tai työkokeiluna. Sopimukset laaditaan yhteistyössä joko TE-toimiston, työvoiman palvelukeskuksen tai PoSan sosiaalitoimen kanssa. Työnteko räätälöidään aina työntekijälähtöisesti pajalaisen osaamisen, kiinnostuksen sekä tulevaisuuden suunnitelmien mukaan. Pajatoiminnan työkohteet levittäytyvät koko kunnan alueelle eri hallintokuntiin. Työn on tarkoitus olla motivoivaa ja saada työttömäksi joutuneet takaisin yhteiskunnan toimien pariin, sekä suunnittelemaan tulevaisuuden alaansa/kouluttautumistaan tai työtään. Tavoitteena on asiakkaan kouluttautuminen tai sijoittuminen avoimille työmarkkinoille työpajajakson jälkeen. Pajatoiminnan tarkoitus on myös lisätä elämänhallinnallisia valmiuksia ja edesauttaa ennaltaehkäisevää päihdetyötä.

Kun olet kiinnostunut pajatoiminnasta, ota yhteyttä suoraan työpajan valmentajaan.

Työpajavalmentaja
Mike Remes
p. 044 750 1193