Vesihuoltolaitoksen palvelut

Sivulla olevat linkit ja pdf-tiedostot aukeavat uuteen ikkunaan.

Pomarkun vesihuoltolaitoksen palveluihin sisältyvät mm. puhtaan veden jakelu sekä jäteveden vastaanotto ja käsittely. Pomarkun kunta on ostanut pääosan vedestä  Kankanpään kaupungilta vuodesta 1994 alkaen. Vesi on johdettu yhdysvesijohtoa pitkin, joka rakennettiin vuosina 1992-1993. Pieniä määriä vettä pumpataan verkostoon myös Pomarkun kunnan omalta Kelton vedenottamolta. Verkostoveden laatua tarkkaillaan jatkuvalla seurannalla. Pomarkun veden vuorokausikulutus on keskimäärin noin  420 m3.

Vesihuoltolaitoksen hoitaja
Markus Lepomäki
p. 044 750 1171

 

Haja-asutusalueiden jätevedet

Haja-asutuksen jätevesiasiat kuntoon

Jätevesineuvontaa Satakunnassa (JÄNES)

 

Lomakkeet

Hakemus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen

Selvitys jätevesijärjestelmästä -lomake

Talousveden jakelualue

Talousveden jakelualue – kartta

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue

Toiminta-alue KV 12.4.2006 kartta

Talous

Vesihuoltolaitos tase 31.12.2022 (tilintarkastamaton)

Vesihuoltolaitos tuloslaskelma 31.12.2022 (tilintarkastamaton)

Toimintakertomus VESIHUOLTOLAITOS 2022

Toimitusehdot ja hinnasto

Pomarkun vesihuoltolaitoksen taksa 1.4.2024 alkaen

Pomarkun vesihuoltolaitoksen taksa 1.4.2023 alkaen

Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot

 

Vesinäytteet

Vesinäyte keskuskeittiö 31.1.2024

Vesinäyte Lukion keittiö 18.10.2023

Vesinäyte Setälä ja Virastotalo 23.11.2023

Vesinäyte Peltomaantie 19.6.2023

Vesinäyte Kirkonkylän koulu 6.9.2023

Vesinäyte yhteiskoulu-lukio, keittiö 28.03.2023

Vesinäyte Kirkonkylän koulu 18.1.2023

Vesinäyte Vesilaitos, jaksottainen seuranta 24.11.2022

Vesinäyte Virastotalo 28.9.2022

Vesinäyte Yhteiskoulu-lukio, keittiö 31.3.2022