Perusopetus

Sivulla olevat linkit aukeavat uuteen ikkunaan.
Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista maksutonta yleisopetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.
Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.
Koululaisilla on koulupäivänsä aikana oikeus maksuttomaan ruokailuun ja oppilashuoltoon. Vammaisilla ja erityistä tukea tarvitsevilla on oikeus saada maksutta tarvitsemansa apuvälineet sekä tulkitsemis- ja avustajapalvelut.
Kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta kaikille sen alueella asuville oppivelvollisille. Pomarkussa on 2 koulua;
Kirkonkylän koulu sekä Pomarkun Yhteiskoulu ja lukio.

Koulukuljetusopas

 

Pomarkun kunta on mukana toteuttamassa Harrastamisen Suomen mallia.

Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Kirkonkylän koululla järjestetään erilaisia monipuolisia kerhoja koulupäivän jälkeen, joihin on ilmaista osallistua.