Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta pyrkii tukemaan lasten tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua, edistämään lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta. Kunta vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Se voi järjestää toiminnan itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen. Pomarkussa koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa (APIP-toimintaa) järjestetään ensisijaisesti 1. ja 2. luokan sekä erityisen tuen piirissä oleville oppilaille.

APIP-toiminnan omat tilat sijaitsevat koulun läheisyydessä, tien toisella puolella, Nuokkarin naapurissa. Tilat tarjoavat lapsille kodinomaisen paikan, jossa voi turvallisesti aikuisen ja toisten lasten seurassa viettää aikaa ennen kouluun menoa ja koulupäivän jälkeen. Lapsi voi osallistua pelkästään aamu- tai iltapäivätoimintaan tai sitten molempiin.

APIP-toiminta pyrkii kokonaisvaltaisesti tukemaan lasten kasvua ja kehitystä sekä edistämään heidän hyvinvointiaan ja ennaltaehkäisemään syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuuden syventää ja luoda uusia kaverisuhteita. APIP-toiminnassa tarjotaan lapselle aamupala ennen kouluun menoa ja välipala koulun jälkeen. 

Aamu- ja iltapäivätoiminta on Kirkonkylän koulun toimintaa, mutta silti lasten vapaa-aikaa, joten siitä peritään kiinteä kuukausimaksu, molemmista erikseen. Maksuja ei peritä, jos sopimus on irtisanottu kirjallisesti esim. Wilma-viestillä, johon on saatu kuittaus. Toimintaan voi hakea lapselle paikkaa Wilmasta löytyvällä lomakkeella.

Toimintamaksut:

AP-toiminta
1-10 päivää/kk 30 euroa/kk
yli 10 päivää/kk 60 euroa/kk

IP-toiminta
1-10 päivää/kk 40 euroa/kk
yli 10 päivää/kk 80 euroa/kk

APIP-toiminta on avoinna arkisin koulun toimintapäivien mukaan klo 7-8.30 ja (11.30)12.30-17 koulun lukujärjestyksien mukaan. Loma-ajat ovat samat kuin koululla.

Yhteystiedot:
APIP-toiminta p. 050 5452 532
Koulutie 4, 29630 Pomarkku

Rehtori Outi Nordenswan p. 044 5505 681
outi.nordenswan(at)pomarkku.fi