Pomarkun kunnan kesätyöt 2023

Hakuaika 9.3.-8.4.2023

Pomarkun kunta tarjoaa arviolta 13 pomarkkulaiselle nuorelle mahdollisuuden tutustua työelämään. Kesätyöpaikkoja on tarjolla tänä vuonna 2001-2007 syntyneille nuorille lasten kesäkerhossa, kotiseutumuseolla, keskuskeittiöllä sekä siivouksessa eri toimipisteissä.

Työ sisältää avustavia tehtäviä muun muassa siivouksessa, lasten ohjaamisessa, museon oppaana sekä keittiön avustavissa tehtävissä.

Työsuhteet ajoittuvat pääasiassa kesäkuulle, kotiseutumuseon aukioloaika sijoittuu heinäkuulle. Työaika on kuusi tuntia päivässä ja työsuhteen pituus vaihtelee 2-4 viikon välillä.

Kesätyöntekijöiden valinnassa huomioidaan ensisijaisesti tänä vuonna nuoret, joilla ei ole aikaisempaa työkokemusta Pomarkun kunnan tai muiden työnantajien palveluksessa.

Hakuaika 9.3. – 8.4.2023.

Reipas ja aktiivinen asenne työhön on menestymisen avain. Muistathan, että työhakemuksella annat työnantajalle tärkeän ensivaikutelman itsestäsi. Ole rohkea ja erotu hakemuksellasi joukosta!

Lisätietoja: Hyvinvointikoordinaattori Mika Grönman, 041 731 3194

Hae meille kesätöihin tästä linkistä: Kuntarekrytointi

 

Pomarkun kunnan kesätyöseteli 2023

Hakuaika 15.3-30.4.2023

Kunnanvaltuusto on myöntänyt lisämäärärahan kesätyösetelin käyttönottoa varten. Kesätyösetelin tuen määrä on maksimissaan 340€. Kesätyöseteleitä jaetaan myönnetyn määrärajan  puitteissa noin 14 kappaletta. Jaettavian kesätyöseteleiden lopullinen määrä riippuu tuettavian työviikkojen määrästä.

Kesätyösetelin ehdot täyttävän nuoren tulee hakea kesätyöseteli hyvinvointikoordinaattori Mika Grönmanilta 15.3 – 30.4.2023 välisenä aikana.

 

Pomarkun kunta maksaa Kesätyösetelillä tukea työnantajalle, joka palkkaa pomarkkulaisen v. 2003-2008 syntyneen nuoren kesätöihin 1.6.-31.8.2023 välisenä aikana.

Kesätyösetelin tuen määrä riippuu työviikkojen määrästä:

1 viikko / 85 euroa

2 viikkoa / 170 euroa

3 viikkoa / 255 euroa

4viikkoa / 340 euroa

 

Kesätyösetelin kautta maksettavaa tukea voidaan maksaa, kun:

  • Työntekijä on pomarkkulainen 2003-2008 syntynyt nuori
  • Työsuhde kestää vähintään viikon
  • Työajan pituus on oltava vähintään 30 tuntia viikossa
  • Palkka vähintään ko. alan työehtosopimuksen mukainen kesätyöntekijän palkka
  • Työnantaja maksaa työnantajan lakisääteiset maksut.
  • Työntekijän kanssa tehdään kirjallinen työsopimus ja hänelle annetaan työtodistus palvelussuhteen päätyttyä.
  • Työnantajana voi toimia myös kotitalous, mutta ei työntekijän oma koti eikä myöskään lähisukulainen.

Tuen maksamiseksi työnantajan tulee toimittaa seuraavat dokumentit Pomarkun kunnanvirastolle os. Vanhatie 14, 29630:

  1. Alkuperäinen kesätyöpaikkaseteli ja kopio työsopimuksesta ennen työsuhteen alkua.
  2. Kopio työtodistuksesta työsuhteen päättymisen jälkeen /tarvittaessa palkkatodistus.