Hallinto ja taloustoimisto

Hallinto- ja taloustoimisto huolehtii valtuustossa ja kunnanhallituksessa  käsiteltävien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta,  sekä vastaa talous- ja henkilöstöhallinnosta. Muita tehtäviä ovat mm. arkistotoimi, kunnallisten ja valtiollisten vaalien hoitaminen, kirjanpito, maksuliikenne,  talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelu sekä tiedotustoiminta.
Vt. kunnanjohtaja Janne Päiviälä johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, henkilöstöä ja operatiivista toimintaa. Kunnanjohtaja vastaa kunnan taloudesta, elinvoimaisuudesta, edunvalvonnasta ja maakunnallisesta yhteistyöstä.
Hallinto- ja sivistysjohtaja Nina Merilahden tehtäviin kuuluvat kunnanhallituksen ja -valtuuston sihteerin tehtävät, taloussuunnittelu, palkka-asiamiehen tehtävät ja atk. Hallintojohtaja on hallinto- ja talousosaston päällikkö.

15.8.2022 alkaen
Kunnanjohtaja
Mikko Airaksinen
p. 040 013 4670
mikko.airaksinen(at)pomarkku.fi
Vt.kunnanjohtaja
Janne Päiviälä
p. 040 582 4242
janne.paiviala(at)pomarkku.fi
 


Hallintosihteeri

Heidi Särkipaju
p. 044 750 1186
heidi.sarkipaju(at)pomarkku.fi

Toimistosihteeri
Neuvonta-ja yhteispalvelupiste sekä kirjasto

Pirjo Schulze
p. 02 550 5666
pirjo.schulze(at)pomarkku.fi

Sivistysjohtaja
Ville Paldanius
p. 044 750 1161
ville.paldanius(at)pomarkku.fi
Taloussihteeri
Saila Suutari
p. 044 750 1182
saila.suutari(at)pomarkku.fi