Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtäviin kuuluvat seuraavat tehtäväalueet: koulutoimi, varhaiskasvatus sekä aamu- ja iltapäivätoiminta.

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää:

  • Päättää kunnan koululaitokseen kuuluvissa kouluissa ja esiopetuksessa lukuvuosittain noudatettavista työ- ja loma-ajoista sekä vapaapäivistä;
  • Hyväksyy lukuvuosittain koulujen ja esiopetuksen opetussuunnitelmaan perustuvat työ- sekä lukuvuosisuunnitelmat;
  • Päättää seuraavien maksujen perusteista ja suuruudesta: kunnan päätettävissä olevat varhaiskasvatuksen asiakasmaksut sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan osallistumismaksut,
  • Järjestää ja organisoi kunnan ylläpitämät oppilaskuljetukset sekä määrää niiden perusteista siltä osin kun ne ylittävät lain minimivaatimukset;
  • Osoittaa oppivelvolliselle oppilaalle perusopetusta antava koulu ja päättää perusopetuslain perusteella oppilaan siirtämisestä erityisen tuen piiriin, milloin siirrosta päättämistä ei ole määrätty sivistysjohtajan tehtäväksi, sekä päättää hakemuksen perusteella lapsen koulunkäynnin lykkäyksestä ja pidennetyn oppivelvollisuuden aloittamisesta;
  • Kuulee ennen rehtorin tai päiväkodinjohtajan valintaa henkilökuntaan kuuluvia sekä nimittää koulujen vararehtorit ja päiväkodin varajohtajan;
  • Päättää perusopetuslain ja lukiolain mukaisesta oppilaan erottamisesta oppilaitoksesta;
  • Järjestää toimialan mukaisia muita sivistys- ja kasvatuspalveluita.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokoonpano 1.5.2023:

KOK Peltomäki Laura, pj, varalla Mäensivu Mari

KESK Pakkala Suvi, vpj, varalla Suvi Toivola

PS Erola Jouni, varalla Närvä Risto

KESK Koskela Satu, varalla Rosendahl Anna-Kristiina

SDP Koskinen Markku, varalla Teuvo Vainio

KESK Hietamäki Jukka, varalla Peltoniemi Jouni

VAS Satu Grönholm, varalla Saivo Minna

PS Viljanen Satu, varalla Minna Ketola

KOK Varjonen Jesse, varalla Rosendahl Jouko