Vanhusneuvosto

Vanhusneuvoston tehtävänä on:

1. tutustua kunnan vanhuspalveluihin,
2. olla mukana laatimassa, seuraamassa ja arvioimassa ikäihmisten hyvinvointisuunnitelmaa ja sen toteutumista,
3. seurata vanhuspalveluiden laatua ja riittävyyttä kuuntelemalla vanhuksia ja vanhustyöntekijöitä,
4. seurata vanhusväestön tarpeita ja niitä vastaavaa palvelutoimintaa,
5. tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille vanhuksia koskevissa asioissa,
6. lisätä vanhusten ja heitä edustavien viranomaisten yhteistoimintaa, edistää vanhusten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa heitä koskevaan päätöksentekoon,
7. vaikuttaa ympäristön ja liikenteen suunnitteluun ja toteutukseen vanhusten näkökulmasta,
8. tiedottaa vanhuksia koskevista asioista,
9. edistää vuorovaikutusta eri sukupolvien välillä,
10. laatia vuosittain toimistaan toimintasuunnitelma ja toimintakertomus.

Vanhusneuvoston jäsenet:

Leena Mäkelä varalla Riitta Suuriniemi
Minna Ketola varalla Virpi Jokela
Mari Mäensivu varalla Janne Päiviälä

Kunnanhallituksen edustaja Aila Salmela ja hänen henkilökohtainen varajäsen Janne Päiviälä.
Punaisen Ristin Pomarkun osaston edustaja Juha Aromaa ja hänen henkilökohtainen varajäsen Raija Lehtonen.
Noormarkun Pomarkun seurakunnan edustaja

 

Yhteystiedot:

Mari Mäensivu, pj mari.maensivu(at)pomarkku.fi, 040 074 0343
Leena Mäkelä, siht. lmakela50(at)gmail.com, 050 430 0392