Vammaisneuvosto

Vammaisneuvoston tehtävänä on:

1. edistää perusoikeuksien toteutumista kaikissa tilanteissa, vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta ja osallistumista yhteiskunnan toimintaan täysivaltaisena jäsenenä,
2. kiinnittää huomiota esteettömään tiedonsaantiin, rakentamiseen ja liikenteeseen sekä toimintaympäristön että yleisten palvelujen saavutettavuuteen ja hyvään käytettävyyteen,
3. seurata sekä yleisen että erityislainsäädännön kehittymisen vaikutuksia vammaisten henkilöiden tarvitsemiin palveluihin,
4. pyrkiä vaikuttamaan kunnan toimintatapoihin toteuttaa voimassa olevaa lainsäädäntöä tarkoituksenmukaisesti.
5. laatia vuosittain toimistaan toimintasuunnitelma ja toimintakertomus.

Vammaisneuvoston jäsenet:

Satu Viljanen varalla Minna Ketola

Ulla Myllymäki varalla Ulla-Riitta Aromaa

Tuija Aappola varalla Jouko Aappola

Raija Leppäniemi varalla Minna Grönman

Susanna Helin-Rauäng varalla Olavi Leppänen

Satu Grönholm varalla Marjo Mertanen

Mari Mäensivu varalla Miia Hietanen

 

Kunnanhallituksen edustaja Janne Päiviälä ja hänen henkilökohtainen varajäsen Miia Hietanen.

 

Yhteystiedot:

Satu Viljanen, pj satu.viljanen(at)pomarkku.fi, 044 576 5799
Mari Mäensivu, siht. mari.maensivu(at)pomarkku.fi, 040 074 0343