Lautakunnat

Kasvatus- ja opetuslautakunnassa on yhdeksän (9 ) jäsentä.
Hyvinvointilautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä.
Teknisessä lautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä.
Valtuusto valitsee lautakuntien jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.

Vaikuttamistoimielimet

Pomarkun kunnassa on kolme vaikuttamistoimielintä: vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja nuorisovaltuusto. Niiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus. Neuvostot ovat edustamansa väestöryhmän vaikuttamis- ja kuulemiskanavia.   Ne eivät ole kuntalain 30 §:ssä tarkoitettuja kunnan toimielimiä, eivätkä siten kunnan viranomaisia. Ne osallistuvat päätöksentekoon aloitteilla ja lausunnoilla. Niiden edustajat voidaan tarvittaessa kutsua toimielinten kokouksiin asiantuntijoina.