Kuulutukset ja ilmoitukset

Sivulla olevat linkit avautuvat uuteen ikkunaan.

Pomarkun kunnan kuulutukset julkaistaan ensisijaisesti tällä sähköisellä ilmoitustaululla. Jos kuulutuksiin liittyy asiakirjoja, ne ovat nähtävillä kunnanvirastolla osoitteessa Vanhatie 14.

Erityislainsäädäntöön perustuvat kuulutukset julkaistaan lisäksi perinteisellä ilmoitustaululla, joka sijaitsee kunnanviraston aulassa.

Pomarkun kunnan avoimet virat ja työpaikat löytyvät verkosta osoitteesta Kuntarekry

Tarjouspyyntö vesijohtoventtiilien asennuksesta (tarjoukset tulee toimittaa 13.5.2024 klo 12.00 mennessä)

Jätetaksa Porin seudun jätehuoltojaoston alueella 1.6.2024 alkaen (10.5.2024)

Rakennustarkastajan myöntämät luvat (3.5.2024)

Pajulahden ranta-asemakaava voimaantulo

Ehdotus Varsinais-Suomen ja Satakunnan merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu (17.6.2024)

Tarjouspyyntö hiihtolatujen kunnossapidosta talvikausille 2024–2026  (17.4.2024)

Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) ja asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006) (17.06.2024)