Mikko Airaksisesta Pomarkun uusi kunnanjohtaja

Pomarkun kunnanvaltuusto valitsi kauppatieteiden maisteri Mikko Airaksisen Pomarkun uudeksi kunnanjohtajaksi. Airaksinen aloittaa tehtävässä elokuun aikana. Kunnanjohtajan tehtävään varalle valittiin diplomi-insinööri Johanna Väyrynen. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Minna Grönman on tyytyväinen koko valintaprosessiin.…

Seuraa kunnanvaltuuston kokousta etänä

19.5.2022 klo 18.00 pidettävää kunnanvaltuuston kokousta on mahdollista seurata myös etänä. Etäyhteys järjetetään Teamsin kautta. Pääset seuraamaan kokousta alla olevasta linkistä: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzRjZjIwOTUtNWE1ZS00MTgxLTgzZjYtYmNlZDViMGVkM2M0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2228389d04-8597-4459-80bd-b6f6686400e5%22%2c%22Oid%22%3a%22c929295c-1716-4767-8a03-53f457550e28%22%7d Kuntalaiset ovat tervetulleita seuraamaan kokousta myös paikan päälle…

Kesäkerho 2022

Kesäkerho 2022 Pomarkun kunnan perinteinen kesäkerho järjestetään 6.6.-23.6.2022 klo 9.30-14.30. Toimintaa on kahdelle ikäryhmälle, 4-6 -vuotiaille sekä 7-10 -vuotiaille. Kerhot toimivat Kirkonkylän koulun pihassa ja AP/IP-toiminnan tiloissa. Kesäkerhossa on vapaata ja ohjattua…