Pomarkunjoen sillan purkutyöt alkaneet

Asukkaita ja tielläliikkujia kehotetaan varovaisuuteen työmaan läheisyydessä liikkuessaan. Ensimmäinen työvaihe on kiviholvisillan viereen porapaaluperustaisen työsillan rakentaminen. Sen jälkeen sillan alapuolelle rakennetaan tuentarakenteet, joka mahdollistaa sillan päälle työkoneilla ajamisen. Tämän jälkeen…