<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 26.01.2023 / Muut asiat]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 26.01.2023 / Siikaisten kunnan lausuntopyyntö Santakankaan tuuli- ja aurinkopuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 26.01.2023 / Kiinteistönhoitajan palkkaaminen]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 26.01.2023 / Jätehuollon viranomaissopimuksen hyväksyminen]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 26.01.2023 / Työpaikkaruokailujen hinnat vuodelle 2023]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 26.01.2023 / Teknisen lautakunnan laskujen hyväksyjät vuodelle 2023]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 26.01.2023 / Vuoden 2023 käyttötaloussuunnitelma]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 26.01.2023 / Teknisen lautakunnan selvitys sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta vuonna 2022]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 26.01.2023 / Talousarvion 2022 toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 26.01.2023 / Pöytäkirjan tarkastus]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 26.01.2023 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Kasvatus- ja opetuslautakunta 25.01.2023 / Muut asiat]]><![CDATA[Kasvatus- ja opetuslautakunta 25.01.2023 / Tiedotusasiat]]><![CDATA[Kasvatus- ja opetuslautakunta 25.01.2023 / Uuden päiväkodin rakentaminen etenee]]><![CDATA[Kasvatus- ja opetuslautakunta 25.01.2023 / Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut]]><![CDATA[Kasvatus- ja opetuslautakunta 25.01.2023 / Perhepäivähoidon kustannuskorvaukset vuodelle 2023]]><![CDATA[Kasvatus- ja opetuslautakunta 25.01.2023 / Kasvatus- ja opetuslautakunnan laskujen hyväksyjät vuodelle 2023]]><![CDATA[Kasvatus- ja opetuslautakunta 25.01.2023 / Kasvatus- ja opetuslautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2023]]><![CDATA[Kasvatus- ja opetuslautakunta 25.01.2023 / Kasvatus- ja opetuslautakunnan toiminnallisten tavoitteiden seuranta 1-12/2022]]><![CDATA[Kasvatus- ja opetuslautakunta 25.01.2023 / Sivistyksen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tilinpäätökseen 2022]]><![CDATA[Kasvatus- ja opetuslautakunta 25.01.2023 / Sivistystoimen sisäisen valvonnan raportti vuodelta 2022]]><![CDATA[Kasvatus- ja opetuslautakunta 25.01.2023 / Pöytäkirjan tarkastus]]><![CDATA[Kasvatus- ja opetuslautakunta 25.01.2023 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Kunnanhallitus 17.01.2023 / Muut asiat]]><![CDATA[Kunnanhallitus 17.01.2023 / Tiedotusasiat]]><![CDATA[Kunnanhallitus 17.01.2023 / Hallintokuntien ja toimielinten pöytäkirjat]]><![CDATA[Kunnanhallitus 17.01.2023 / Eron myöntäminen Juha Räihälle kunnan luottamustoimesta ja kasvatus- ja opetuslautakunnan varajäsenen täydennysvaali]]><![CDATA[Kunnanhallitus 17.01.2023 / Eron myöntäminen Hanna Viljaselle kunnan luottamustoimesta ja valtuuston I varapuheenjohtajan sekä valtuuston vaalilautakunnan jäsenen täydennysvaalin suorittaminen]]><![CDATA[Kunnanhallitus 17.01.2023 / Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan valinta vuoden 2023 eduskuntavaaleihin]]><![CDATA[Kunnanhallitus 17.01.2023 / Kunnanjohtajan tulospalkkio vuodelta 2022]]>