Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pomarkun kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.pomarkku.fi:443/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.pomarkku.fi:443/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 22.11.2022/Pykälä 255 

Pomarkun kunta   Kokousnumero 

 

       22.11.2022                             § 255

 

 

_________________________________________________________________________________

 

§ 255 

Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2022

 

22/02.05.01.00/2022

 

Kunnanhallitus 09.08.2022 § 178

      

Valtionvarainministeriö on 2.8.2021 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut, että kun­nan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta an­ne­tun lain 30 §:n mukaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti val­tion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai ti­la­päis­ten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset erityis- olo­suh­teet. Harkinnanvaraisen avustuksen kriteereissä huomioidaan myös ko­ro­na­krii­sin vaikutukset, jotka on eriteltävä hakemuksessa.

 

Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hy­väk­sy­nyt taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavia toimenpiteitä. Toimenpiteet ai­ka­tau­lui­neen ja euromääräisinä vaikutuksineen on esitettävä val­tion­osuu­den korotusta koskevassa hakemuksessa. Jos toimenpiteitä ei ole päätetty ha­ku­ajan loppuun mennessä, on hakemuksen liitteeseen merkittävä se, mil­loin valtuusto ne käsittelee ja mitkä toimenpiteet ovat.

 

Valtionapuviranomainen voi asettaa korotuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Valtionosuuden korotus voi­daan seuraavina vuosina jättää myöntämättä tai se voidaan myöntää alen­net­tu­na, jos esitettyjä toimenpiteitä tai asetettuja ehtoja ei ole noudatettu

 

Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen on käytettävissä enintään 10 miljoonaa euroa. Hakemukset on toimitettava valtionvarainministeriölle osoitteeseen kirjaamo.vm@gov.fi 9.9.2022 kello 16:15 mennessä.

 

Vt. kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunta hakee 390 000 euroa har­kin­nan­va­raista valtionosuuden korotusta.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

 

Kunnanhallitus 22.11.2022 § 255                                                                    

132/02.05.01.01/2022      

 

 

 

Valmistelija  Mikko Airaksinen

 

Esittelijä  kunnanjohtaja Mikko Airaksinen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi valtiovarainministeriön päätöksen myöntää Pomarkun kunnalle 360 000 euroa  harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta vuonna 2022.

 

Päätös Merkittiin tiedoksi.

 

Lisätietoja 

 

Täytäntöönpano  

 

Sarastia

Maria Vainionpää, taloussihteeri