Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pomarkun kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.pomarkku.fi:443/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.pomarkku.fi:443/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 22.11.2022/Pykälä 253


 

Pomarkun kunta   Kokousnumero 

 

       22.11.2022                             § 253

 

 

_________________________________________________________________________________

 

§ 253 

Kylänkosken ja Laurin patojen hoito

 

 

§ 98

 

Tekninen lautakunta 28.04.2022 § 46

      

Viime vuonna tehdyssä sopimuksessa sovittu, että sopimusta voidaan jatkaa kausi kerrallaan jos kaikille osapuolille sopii.

 

Teknisen johtajan ehdotus: Sopimusta jatketaan kausi 2022 edellisen sopimuksen ehtojen mukaisesti.

 

Päätös: Jouni Erola on hyväksynyt sopimuksen jatkon kaudelle 2022 muilta osin, mutta esittää hinnaksi 9 000 € /kausi.

 

Tekninen johtaja muutti ehdotustaan siten, että tekninen lautakunta tekee päätöksen seuraavista vaihtoehdoista:

 

Vaihtoehto 1: Hyväksytään sopimuksen jatko Jouni Erolan kanssa hintaan 9 000 €/kausi sillä ehdolla, että valtuusto myöntää patojen hoitoon lisämäärärahaa 3 000 euroa.

 

Vaihtoehto 2: Kilpailutetaan patojen hoito kaudelle 2022.

 

Mari Mäensivu ehdotti vaihtoehtoa 1, ja Tarmo Haapala kannatti ehdotusta.

Muita ehdotuksia ei tullut.

 

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä sopimuksen ehdollisena vaihtoehdon 1 mukaisesti, ja hakea kunnanhallitukselta ja edelleen valtuustolta lisämäärärahaa patojen hoitoon 3 000 € kaudelle 2022.

 

 

Kunnanhallitus 16.05.2022 § 121    

 

Teknisen lautakunnan esittämä 3 000 € lisämäärärahapyyntö osoitettaisiin kustannuspaikalle 1625010006 Muut yleiset alueet ja tilille 439012 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut.

 

Vt. kj:n ehdotus: Kokouksessa.

 

Päätös: Keskustelun aluksi vt kunnanjohtaja ehdotti, että kunnanhallitus ei esitä kunnanvaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä patojen hoitoon kaudelle 2022. Lisäksi kunnanhallitus päättää palautta asian käsittelyn tekniselle lautakunnalle.

 

Lisäksi kunnanhallitus evästää teknistä lautakuntaa siten, että jatkossa kunta hoitaisi vain Kylänkosken padon säännöstelyä, mikäli asiasta päästään sopimukseen koskioikeuksien haltijan kanssa ja mikäli säännöstelystä aiheutuva vuotuinen kustannus on hyväksyttävissä. Kylänkosken padon hoidosta voidaan järjestää erillinen tarjouskilpailu tai kunta voi suorittaa säännöstelyn omana työnä.

 

 

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jani Valli ehdotti, että kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti esittää lisämäärärahaa patojen hoitoon 3000€ kaudelle 2022.  Tarmo Haapala kannatti Jani Vallin ehdotusta.

 

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava, kannatettu ehdotus, on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja teki seuraavan ehdotuksen äänestysmenettelyksi: ne jotka kannattavat esittelijän ehdotusta, äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Vallin ehdotusta, äänestävät EI.

Ehdotus äänestysmenettelyksi hyväksyttiin yksimielisesti. Annetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 5 JAA -ääntä (Hietanen Miia, Jokinen Jari, Kyrö-Anttila Heidi, Leppäniemi Jussi ja Peltomaa Kaarlo) ja 4 EI-ääntä (Haapala Tarmo, Rosendahl Anna-Kristiina, Salmela Aila ja Valli Jani).

 

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus päätti vt kunnanjohtajan ehdotuksen mukaisesti. 

 

 

Tekninen lautakunta 2.6.2022 §54

 

Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti tekninen lautakunta ottaa asian uudelleen käsittelyyn ja jatkaa sitä kunnanvaltuuston kokouksen muissa asioissa (kv 19.05.2022 §24) esille tulleen kunnanvaltuuston puheenjohtajan esityksen mukaisesti.

 

Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä sopimuksen jatkon Jouni Erolan kanssa hintaan 9000€/kausi ja summa maksetaan kahdessa osassa sillä ehdolla, että valtuusto myöntää pato- jen hoitoon lisämäärärahaa 3000 euroa.

 

Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen, koska muita kannatettuja ehdotuksia ei ollut.             

 

 

Kunnanhallitus 06.06.2022 § 139

 

Tekninen lautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 2.6.2022.

 

Vt. kj:n ehdotus: Kokouksessa

 

Päätös: Keskustelun aluksi vt kunnanjohtaja ehdotti, että kunnanhallitus ei esitä kunnanvaltuustolle 3000 euron  lisämäärärahan myöntämistä patojen hoitoon kaudelle 2022. Lisäksi kunnanhallitus päättää palautta asian takaisin valmisteluun tekniselle lautakunnalle.

 

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jani Valli  ehdotti, että kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää 3000€:n lisämäärärahan patojen hoitoon vuodelle 2022. Lisäksi Valli ehdotti, että patojen hoidon järjestäminen arvioidaan uudelleen syksyllä 2022 . Tarmo Haapala kannatti Jani Vallin ehdotusta.

 

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava, kannatettu ehdotus, on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja teki seuraavan ehdotuksen äänestysmenettelyksi: ne jotka kannattavat esittelijän ehdotusta, äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Jani Vallin ehdotusta, äänestävät EI.

 

Ehdotus äänestysmenettelyksi hyväksyttiin yksimielisesti. Annetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 2 JAA -ääntä (Hietanen, Leppäniemi) ja 7 EI-ääntä (Haapala, Jokinen, Kyrö-Anttila, Pakkala, Salmela, Valli ja Peltomaa).

 

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus päätti Jani Vallin ehdotuksen mukaan  esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää 3000€:n lisämäärärahan patojen hoitoon vuodelle 2022. Sen lisäksi kunnanhallitus päätti, että patojen hoidon järjestäminen tulee arvioida uudelleen syksyllä 2022.

 

 

Kunnanvaltuusto 16.06.2022 § 31

  

Patojen hoidon kustannukset kirjataan kustannuspaikalle 1625010006 Muut yleiset alueet tilille 439012 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut.

    

Kunnanhallituksen esitys: Kunnanvaltuusto myöntää 3000€:n lisämäärärahan patojen hoitoon vuodelle 2022.

 

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Tekninen lautakunta 27.10.2022 § 98                                     

  Kunnanhallituksen ohjeistuksen mukaisesti käsitellään patojen hoitoa.

Kunta on hoitanut viimeiset vuodet molempia patoja siten, että veden yläpintaa säädellään koska alarajaa ei ole määritelty. Kuntakuvan kannalta on hyvä, että patoja hoidetaan.

 

Nyt päätettävänä on miten tulevana kesänä ja siitä eteenpäin patoja tulisi hoitaa. Vaihtoehtoina on, että patoja ei hoideta laisinkaan, hoidetaan vain toista tai molempia.

 

Keskusteltuani patojen hoitajan kanssa niin hän jatkaisi molempien patojen hoitoa samalla hinnalla kuin viime kaudella (------------), tai vain toista (------------).

 

 

Valmistelija  

 

Esittelijä  tekninen johtaja Timo Pihlaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää jatkaa molempien patojen hoitoa kaudella 2023 ja hakee samalla kunnanhallitukselta ja edelleen kunnanvaltuustolta siihen 9 000€ määrärahaa.

 

Päätös  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Lisätietoja 

 

Täytäntöönpano  

 

 

Kunnanhallitus 22.11.2022 § 253                                                                    

68/10.03.01.01/2022      

 

 

 

 Tekninen lautakunta on päättänyt, että patojen hoitoa jatketaan vuonna 2023 ja esittää 9.000 euron määrärahaa vuoden 2023 talousarvioon asiaan liittyen. Teknisen lautakunnan vuoden 2023 talousarvioesityksessä ei ole varauduttu patojen hoitoon.

 

Kunnanhallitus on 16.5.2022 § 121 edellyttänyt, että patojen hoidon järjestäminen tulee arvioida uudelleen syksyllä 2022. Teknisen lautakunnan päätöksestä ei käy tarkemmin ilmi, millä perustein lautakunta on päättänyt jatkaa patojen hoitoa entiseen tapaan vuonna 2023, eikä päätöksessä ole otettu kantaa patojen hoidon järjestämiseksi pidempiaikaisella ratkaisulla.

 

 

Valmistelija  Mikko Airaksinen

 

Esittelijä  kunnanjohtaja Mikko Airaksinen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää
- merkitä teknisen lautakunnan päätöksen tiedoksi
- palauttaa asian teknisen toimialan valmisteltavaksi siten, että kunnanhallituksella on käytössä sen aiemmassa päätöksessä edellytetyn arvioinnin tulokset ennen määrärahan esittämistä valtuustolle.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Lisätietoja 

 

Täytäntöönpano  

 

Timo Pihlaja, tekninen johtaja