Yrittäjän neuvonta ja kehittämispalvelut

Kaikissa yritystoiminnan käynnistämistä tai kehittämistä koskevissa asioissa voi Pomarkussa ottaa suoraan yhteyttä kunnanjohtaja Eero Mattssoniin, p. 040 582 4242, eero.mattsson(at)pomarkku.fi. Hän neuvoo Teitä kaikissa elinkeinoasioissa.

Yritystoimintaa koskevissa asioissa voit olla yhteydessä myös Jari Keinoseen, p. 044 720 4638,jari.keinonen(at)prizz.fi.
Jari Keinonen on elinkeinoyhtiö Prizztech Oy:n Pomarkun kuntavastaava ja hänen palvelunsa ovat kaikkien yrtystoimintaa harjoittavien ja yritystoiminnan käynnistämistä suunnittelevien käytössä korvauksetta.

Prizztech Oy:n palvelut kattavat kaikki yritystoiminnan neuvontapalvelut kuten yritysrahoituksen, investoinnit ja kehittämishankkeet ja sukupolvenvaihdokset.
Katso lisätietoja Prizztech Oy:n sivuilta www.prizz.fi .

Yrittäjätoimintaa suunnitteleva tai vasta vähän aikaa toiminut yrittäjä voi ottaa suoraan yhteyttä myös Prizztech Oy:n aloittavien yritysten palveluun Enteriin. Kaikki alkavan yrittäjän tarvitsemat palvelut on keskitetty yhteen toimipisteeseen Porin Puuvillaan. Enterin osoite on Siltapuistonkatu 14, PL 118, 28101 PORI, p. (02) 620 5300.

Yritystuet

Vuosien 2007-2013 ajan Pomarkku kuuluu Porin seutukunnan kanssa EU:n tavoite 2-alueisiin. Tämä takaa pomarkkulaisille yrityksille hyvät julkiset tuet yritystoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen. Satakunnan ele-keskuksesta on haettavissa pien- ja keskisuurten yritysten investointitukea käyttöomaisuusinvestointeihin ja kehittämistukea kehittämishankkeisiin. Myös Finnvera Oyj:n rahoitusmahdollisuudet ovat hyvät.

Leader-tuki yrittäjille

Pomarkkulaisilla yrityksillä on nyt erinomainen tilaisuus hakea toimintansa kehittämiseen ja investointeihin tukea Leader-ohjelmasta. Määrärahoja on tällä hetkellä hyvin saatavissa.
Yritykset voivat saada Leader-tukea yritystoiminnan kehittämiseen, käynnistämiseen ja investointeihin. Esim. investointeihin Pomarkussa voi saada avustusta 20 %.

Kuka voi hakea Leader-yritystukea?
• mikroyritykset, jotka työllistävät alle 10 henkilöä
• 18–62-vuotiaat yrittäjät
• riittävän ammattitaidon omaavat yrittäjät
• kaikki yritysmuodot
• myös maatilakytkentäiset yritykset
• kaikki toimialat lukuun ottamatta vähittäiskauppaa, liikennöintiä ja koneurakointia

Katso lisää Leaderistä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista www.aktiivinen.fi

Hyödyllisiä linkkejä

Prizztech Oy, http://www.prizz.fi
Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry (Leader), www.aktiivinen.fi
FINNVERA OYJ, http://www.finnvera.fi
Satakunnan ely-keskus, http://www.ely-keskus.fi/satakunta
Satakunnan Yrittäjät ry, http://www.satakunnan.yrittajat.fi