Yrittäjän neuvonta ja kehittämispalvelut

Kaikissa yritystoiminnan käynnistämistä tai kehittämistä koskevissa asioissa voi Pomarkussa ottaa suoraan yhteyttä kunnanjohtaja Eero Mattssoniin, p. 040 582 4242, eero.mattsson(at)pomarkku.fi. Hän neuvoo Teitä kaikissa elinkeinoasioissa.

Prizztech Oy on satakuntalaisten kuntien omistama kehitystyöhön keskittynyt elinkeinoyhtiö. Yhtiö tarjoaa maksutonta neuvonta-apua yrityksen elinkaaren kaikkiin vaiheisiin: yritysidean kehittelystä ja yrityksen perustamisesta aina yrityksen kasvuun, kansainvälistymiseen ja yritystoiminnan vakiintumiseen sekä omistajanvaihdokseen.

Yritys tarjoaa lukuisia erilaisia verkostoitumistapahtumia ja runsaasti yrittäjyyteen liittyvää verkko- ja koulutusmateriaalia.

Jari Keinonen on Prizztech Oy:n Pomarkun kuntavastaava, p. 044 720 4638 tai jari.keinonen(at)prizz.fi. Tarvittaessa hän tapaa myös Pomarkussa yritystoimintaa suunnittelevan henkilön.

Prizztech Oy:n Uusyrityskeskus Enter tarjoaa maksutonta yrityksen perustamisneuvontaa henkilöille, joiden asuin-, koti- tai opiskelukunta on Pomarkku. Enterin sähköinen ajanvarausosoite .

Yritystuet

Satakunnan Ely-keskuksesta on haettavissa kehittämisavustusta pien- ja keskisuurten yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin.

Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen.

Leader-tuki yrittäjille

Leader Pohjois-Satakunta on paikallinen kehittäjäyhdistys, joka toimii Pohjois-Satakunnan ja Luoteis-Pirkanmaan alueella. Yhdistys rahoittaa EU:n maaseuturahastosta yritysten ja yhteisöjen hankkeita, joilla synnytetään työpaikkoja, tuetaan elinkeinojen kehittymistä sekä parannetaan asukkaiden viihtyvyyttä.

Satakunnan Yrittäjät ry, http://www.satakunnan.yrittajat.fi