ProAgria Länsi-Suomi yrityspalvelut, ilmaista yritysneuvontaa

Pomarkku on mukana ProYritys II- yritysneuvontahankkeessa ja sitä kautta yrittäjät saavat maksuttomasti apua idean kehittelyyn, sparrausta liiketoimintasuunnitelman tekoon sekä vinkkejä kustannusarvion laadintaan.

www.yrityssatakunta.fi

Kauttamme neuvoja ja sparrausta korona poikkeusrahoituksen haussa!
Anne Heikintalo, 050 527 7145,

anne.heikintalo(at)proagria.fi

Sari Uoti, 050 552 1626,

sari.uoti(at)proagria.fi

Annina Luotonen, 040 661 9010,

annina.luotonen(at)proagria.fi

ProYritys – hanke löytyy face ja instagram

@ProYritys

Yritystuet

Satakunnan Ely-keskuksesta on haettavissa kehittämisavustusta pien- ja keskisuurten yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin.

Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen.

Leader-tuki yrittäjille

Leader Pohjois-Satakunta

on paikallinen kehittäjäyhdistys, joka toimii Pohjois-Satakunnan ja Luoteis-Pirkanmaan alueella. Yhdistys rahoittaa EU:n maaseuturahastosta yritysten ja yhteisöjen hankkeita, joilla synnytetään työpaikkoja, tuetaan elinkeinojen kehittymistä sekä parannetaan asukkaiden viihtyvyyttä.
Satakunnan Yrittäjät ry, http://www.satakunnan.yrittajat.fi

Omistajanvaihdos neuvonta

Pomarkkulainen yrittäjä voi hakea neuvontaa yrityksen sukupolven- ja omistajanvaihdosasioissa Satakunnan yrittäjiltä.

Lisätietoja
https://www.yrittajat.fi/satakunnan-yrittajat/a/saty-omistajanvaihdos

Ota yhteyttä
Satakunnan Yrittäjät Pia Österlund 050 410 0957, ​pia.osterlund(a)yrittajat.fi

Aloittavien yritysten neuvontapalvelut vuoden 2020 alusta lukien

Pomarkussa aloittavien yritysten neuvontapalvelut vuoden 2020 alusta lukien hoitaa Markku Aromaa/Arconnet Business Solutions Oy. Puhelin +358 40 520 6926.
Palvelu on pomarkkulaiselle yrityksen perustamista ja yrittäjyyttä suunnittelevalle ilmaiset.  Palvelu käsittää yrityksen perustamisen paperisodassa avustamisen, neuvonnan liiketoimintasuunnitelman laatimiseksi, opastuksen yhtiömuodon valinnassa ja kaiken muun aloitusvaiheen neuvonnan.
Ota rohkeasti yhteyttä Markkuun!

(Päivitetty 1.4.2020)

Apua yrittäjille koronavirustilanteessa

Yksinyrittäjille tulossa toimintatuki koronavirustilanteessa. Voit lukea Kuntaliiton uutisen aiheesta täältä .Tiedotamme heti, kun ohjeet ovat tulleet, ne ovat kaikille yhteiset. Haku pyritään avaamaan kunnissa mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa. Kunnat tiedottavat tuen avautumisesta. Kunnille laaditaan tuen myöntämiseen käytännönläheiset ohjeet sekä valmis hakulomakepohja. (Päivitetty 31.3.)

ProAgria Länsi-Suomi on mukana antamassa  neuvoja ja sparrausta korona poikkeusrahoituksen haussa !

Anne Heikintalo, 050 527 7145, anne.heikintalo@proagria.fi

Sari Uoti, 050 552 1626, sari.uoti@proagria.fi

Annina Luotonen, 040 661 9010, annina.luotonen@proagria.fi

ProYritys – hanke löytyy face ja instagram @ProYritys

Kaikki koronatilanteen vuoksi apua kaipaavat pomarkkulaiset yrittäjät voivat olla yhteydessä neuvontapalveluun Markku Aromaa/Arconnet Business Solutions Oy. Puhelin +358 40 520 6926.