Nyt kehitetään eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja monipuolistetaan palveluja Pomarkussa

Hankekoordinaattori Jarkko Laitila
jarkko.laitila(at)pomarkku.fi
p. 044 750 1186

 

MITÄ HANKKEESSA TAPAHTUU?

Yhteisöllinen Pomarkku-hankkeessa selvitetään, miten jo olemassa olevia paikallisia palveluja ja toimintoja voitaisiin kehittää paremmiksi ja mitä kokonaan uusia palveluja tai toimintoja täällä kaivataan ja mitkä niistä voidaan toteuttaa.
Palveluilla tarkoitetaan tässä kaikkia Pomarkun alueella saatavilla olevia palveluja, esim. yhdistysten, yritysten ja kunnan tarjoamia palveluja.
Yhteisöllisyydellä tarkoitetaan kaikkea yhdessä tehtävää toimintaa – asioiden tekemistä yhdessä, välittämistä.
Hanke toteutti sekä yrityksille, että yksityishenkilöille suunnatun kyselyn, jossa kerättiin toiveita ideoita.
-> Kyselyn tuloksia nähtävillä Kyselytutkimuksen tuloksia-välilehdellä.

 

Syksyllä pidetään kaikille avoimia teemailtoja, joissa keskustellaan kyselyn tuloksista ja uusista ideioista – tule sinäkin mukaan miettimään miten hyviä ideoita viedään käytäntöön.


Mitä hankkeen aikana on tapahtunut tähän mennessä?

Hankkeen aikana on keskusteltu yhdistysten ja seurojen tapaamisissa, kartoitettu toiveita ja ideoita ja testailtu erilaisten pilottien kautta, miten eri toimijoita yhdistäviä tapahtumia voisi järjestää.
Senioreille järjestettiin kuntalaisaloitteiden pohjalta ensimmäistä kertaa oma toimintapäivä Seniorisuhinat, jossa myös kerättiin tietoa senioreita kiinnostavista toimintamuodoista. Senioripäivästä lisää tietoa omalla sivullaan.
Pomarkun päivän konseptia kehitettiin uuteen suuntaan – näytteilleasettajia oli myös Pomarkun ulkopuolelta ja näytteilleasettajien määrä kasvatettiin melkein sataan. Siellä päästiin tutustumaan mm. valokuidun tuomiin mahdollisuuksiin, kuten oli toivottu. Sen käyttömahdollisuuksia kehitetään edelleen, valokuitu tuo uudenlaisia ulottuvuuksia mm. yritystoiminnan käynnistämiseen. Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy kertoo mielellään lisää valokuituun liittyvistä asioista.
Seniorisuhinoissa ja Pomarkun Päivässä oli mukana laaja yhteistyöverkosto yhdistyksiä, seuroja, yrityksiä ja kunta mukana ja konsepti koettiin hyvin toimivaksi.
Yhteiseksi hyväksi tehdyn työn mahdollisuuksista kertoo myös mm. Koskimarkun kiinteistön maalaaminen talkootyönä ja lisäksi myös kaunis kylänraittimme siivottiin keväällä yhteistuumin.
Pomarkkulaiset ovat valmiita tekemään työtä yhdessä. Harrastevalikoiman laajentamiseen saatiin aluehallintovirastolta tukea, jonka avulla päästiin testaamaan laajennettua kesäkerhotoimintaa lapsille. Myös ilmainen ateria voidaan nyt tarjota kerholaisille sekä uutta välineistöä kesäisiin puuhiin. Talvella tutustutaan saman tuen turvin uusiin toivottuihin harrasteryhmiin lapsille ja nuorille.

 

Valtava määrä kunnassa toimivia oli mukana hankkeessa!

Pomarkun kunnassa toimivien yhdistysten, seurojen, seurakunnan, kunnan hallintokuntien ja yritysten kanssa on tehty monipuolista yhteistyötä. Myös PoSa on ollut mukana hankkeessa. Yhteistyötä on tehty mm. edellä mainittujen kokeiluluonteisten tapahtumien järjestämisessä ja kaikki on sujunut mainiosti. Pomarkussa on runsaasti aktiivisia ihmisiä, jotka ovat valmiita olemaan monessa mukana. Myös kyselytutkimusten mukaan pomarkkulaiset ovat kiinnostuneita uusien yhteistyökuvioiden avaamisesta, kuntaa halutaan kehittää yhä paremmaksi paikaksi asua ja toimia.

 

Oppilaitosyhteistyötä Sataedun, Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Turun yliopiston kanssa

Projektikoordinaattori Saija Mustaniemi Kankaanpään taidekoulusta luotsasi ja Katri Hämäläinen oli myös mukana Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyönä tehdyssä pilottimaisessa nuoret ja seniorit yhdistävässä yhteisötaidekokeilussa. #Omakohta-valokuvakilpailun toimintapajoissa nuoret ottivat kuvia kivoista paikoista Pomarkussa instagramiin ja PoSan Muistolan seniorit saivat katsella Pomarkkua uusista näkökulmista. Näitä loistavia otoksia tullaan käyttämään myös kunnan markkinoinnissa mm. kunnan nettisivujen uusimisen yhteydessä. Kuvakilpailun voitti Eemeli Lehtomäki – hän sai vuoden kuntosalilahjakortin Pomarkun monitoimihallille. Kuviin voi tutustua jo nyt netissä vaikkapa googlen kautta hakusanalla #pomarkku ja #omakohta tai instagram-sovelluksessa.
Sataedun opiskelija Joni Isoviita oli työharjoittelussaan mukana Pomarkun päivä-projektissa tiedonhankintatehtävissä ja Katri Hämäläinen Turun yliopiston maisematutkimuksen pääaineopiskelija tulee käyttämään Pro Gradu-työssään alakoululaisten lasten unelmien Pomarkku-aiheisia kuvataidetöitä ja hän oli myös mukana Pomarkun päivässä esittelemässä Turun yliopiston toimintaa Porissa. Satakunnan ammattikorkeakoulun Solarleap-hanke oli myös mukana Pomarkun päivän messuilla tutustumassa mm. pomarkkulaisten mökkiläisten energia-tarpeisiin.
Muita yhteistyökumppaneita: Prizztech, Hyväksi Hanke, Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy ja Kuitu käyttöön hanke sekä Nuorten työpaja
Yhteistyötä on tehty aktiivisesti Prizztechin eri toimijoiden kanssa. Kuntavastaava Heikki Perko on ollut monessa mukana ja messuihin osallistui Prizztechiltä hänen lisäkseen Niina Holapan luotsaama Hyväksi-hanke. Pohjois-Satakunnan Seutuverkon Kuitu käyttöön-hankkeen kanssa samoin on ollut runsaasti yhteistyötä ja tutustuttu on myös Kankaanpään Kasevan – Kankaanpään seudun vammaisjärjestö ry:n kanssa. Kaikilta yhteistyötahoilta on saatu viesti, että mielellään pomarkkulaisten kanssa toimitaan yhdessä, täällä on hyvä tekemisen meininki.
Pomarkkulaisten Matkailualan yrittäjien palaverissa selviteltiin paikallisten matkailuyrittäjien kehittämistarpeita, niihin liittyviä toiveita tulikin kyselyssäkin esiin jonkin verran. Esimerkiksi erilaisista luontoretkistä on pidetty ja niitä toivotaan edelleen, pitkospuita Isonevalle toivotaan rakennettavan lisää ja mökkeily-, kalastus- metsästys- ja veneilyasiat ovat myös harrastajille tärkeitä. Yhteistyötä on tehty myös pomarkkulaisen varhaiskasvatuksen kanssa, mm. perhepäivähoitajien kehityskeskusteluihin perustuvan kyselytutkimuksen kautta. Uuden Daisy-järjestelmän mahdollisuuksia tiedonvälityksen kanavana on testailtu nyt keväällä. Myös kunnassa toimivan Mika Grönmanin luotsaaman työpajatoiminnan kanssa on ollut ilo työskennellä yhteistyössä, kaikki on sujunut todella mutkattomasti. Kunnassa onkin erityisen aktiivisesti mietitty myös uusia keinoja työllisyysasioiden parantamiseen ja tässä puhalletaan erityisen voimakkaasti yhteen hiileen.
Syksyllä toivotaan kaikki kuntalaisia mukaan teemailtoihin, joissa mietitään tarkemmin miten kaikkia kyselyssä esille tulleita toiveita viedään eteenpäin.

 

Kiitokset kaikille yhteistyökumppaneille – tehdään yhdessä Parempi Pomarkku
!