Pomarkun vesihuoltolaitoksen palveluihin sisältyvät mm. puhtaan veden jakelu sekä jäteveden vastaanotto ja käsittely. Pomarkun kunta on ostanut pääosan vedestä  Kankanpään kaupungilta vuodesta 1994 alkaen. Vesi on johdettu yhdysvesijohtoa pitkin, joka rakennettiin vuosina 1992-1993. Pieniä määriä vettä pumpataan verkostoon myös Pomarkun kunnan omalta Kelton vedenottamolta. Verkostoveden laatua tarkkaillaan jatkuvalla seurannalla. Pomarkun veden vuorokausikulutus on keskimäärin noin  420 m3.

 

Vesihuoltolaitoksen hoitaja
Pasi Huhtala
p. 044 750 1171

 

Haja-asutusalueiden jätevedet

Haja-asutuksen jätevesiasiat kuntoon

Jätevesineuvontaa Satakunnassa (JÄNES)

 

Lomakkeet

Hakemus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen

Selvitys jätevesijärjestelmästä -lomake

 

Talous

Toimintakertomus VESIHUOLTOLAITOS 2017

Tuloslaskelma Vesilaitos (31.12.2017)

Tase Vesilaitos (31.12.2017)

Toimitusehdot ja hinnasto

Pomarkun vesihuoltolaitoksen hinnasto 01.04.2018 alkaen

Pomarkun vesihuoltolaitoksen taksat 1.7.2016

Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot

 

Vesinäytteet

Vesinäyte lähtevä 30.10.2018

Vesinäyte raakavesi 30.10.2018

Vesinäyte yläasteen keittiö 30.10.2018

Riskinarvion yhteenvedosta tiedottaminen

Vesinäyte 29.10.2018

Vesinäyte 24.7.2018

Vesinäyte 23.1.2018

Vesinäyte 19.1.2018

Vesinäyte 27.10.2017

Vesinäyte 21.8.2017

Vesinäyte 31.7.2017

Vesinäyte 27.01.2017

Vesinäyte raakavesi 27.10.2017

Vesinäyte lähtevä vesi 27.10.2017