Pomarkun vesihuoltolaitoksen palveluihin sisältyvät mm. puhtaan veden jakelu sekä jäteveden vastaanotto ja käsittely. Pomarkun kunta on ostanut pääosan vedestä  Kankanpään kaupungilta vuodesta 1994 alkaen. Vesi on johdettu yhdysvesijohtoa pitkin, joka rakennettiin vuosina 1992-1993. Pieniä määriä vettä pumpataan verkostoon myös Pomarkun kunnan omalta Kelton vedenottamolta. Verkostoveden laatua tarkkaillaan jatkuvalla seurannalla. Pomarkun veden vuorokausikulutus on keskimäärin noin  420 m3.

 

 

Vesihuoltolaitoksen hoitaja

 

 

p. 044 750 1171

 

 

Haja-asutusalueiden jätevedet

Haja-asutuksen jätevesiasiat kuntoon

Jätevesineuvontaa Satakunnassa (JÄNES)

Lomakkeet

Hakemus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen

Selvitys jätevesijärjestelmästä -lomake

Talous

Tase 31.12.2019 Vesihuoltolaitos (tilintarkastamaton)

Tuloslaskelma 31.12.2019 Vesihuoltolaitos (tilintarkastamaton)

Toimintakertomus vesihuoltolaitos 2019 (tilintarkastamaton)

Toimitusehdot ja hinnasto

Pomarkun vesihuoltolaitoksen taksa 1.1.2020 alkaen

Pomarkun vesihuoltolaitoksen taksa 01.04.2018 alkaen

Pomarkun vesihuoltolaitoksen taksat 1.7.2016

Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot

Vesinäytteet

Vesinäyte kunnanvirasto 14.7.2020

Vesinäyte yhteiskoulun keittiö 31.12.2019

Vesinäyte talousvesi_Keltto_1.10.2019

Vesinäyte verkosto 3.7.2019

Vesinäyte kunnanviraston keittiö 18.4.2019

Vesinäyte talousvesi 28.2.2019

Vesinäyte raakavesi, Keltto 28.2.2019