Varhaiskasvatus

Alle 7-vuotiaat lapset voivat saada varhaiskasvatusta kunnan järjestämänä. Käytännössä varhaiskasvatusta järjestävät kunnat yksin tai yhdessä, yksityiset toimijat, järjestöt ja muut yhteisöt, joilta kunta ostaa palvelun.
Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää tämän hyvinvointia. Jokaiselle lapselle tehdään varhaiskasvatussuunnitelma. Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä (enintään 10h/vrk) tai osapäiväistä. Vanhempien tulee hakea päiväkotipaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen varhaiskasvatuksen alkamista. Varhaiskasvatus on maksullista.

Perhepäivähoito kunnassamme

Vanhemmat voivat hakea lapselleen hoivapaikkaa päiväkotien ohella kunnallisesta perhepäivähoidosta. Perhepäivähoito on hoitajan tai lapsen kodissa järjestettävää varhaiskasvatusta. Perhe ja hoitaja sopivat, miten hoitajan noin kahdeksan tunnin päivittäinen työaika ajoittuu. Kunnallisella perhepäivähoitajalla saa olla korkeintaan neljä kokopäivähoidossa olevaa eri-ikäistä lasta ja yksi osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen tai koululainen. Perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset lasketaan mukaan. Hoitaja valmistaa lapsille ruoan, ja lapset voivat osallistua kodin pieniin työtehtäviin. Jokaiselle lapselle tehdään varhaiskasvatussuunnitelma.

Pomarkun kunta järjestää laadukasta varhaiskasvatusta yhteistyössä vanhempien kanssa – perheen ja lapsen yksilölliset tarpeet huomioiden.

Päiväkodinjohtaja
Piia Lemström
p. 044 750 1195
Parhaiten tavoitettavissa puhelimitse klo: 12.30 jälkeen päivittäin.

Päiväkoti

Päiväkodissa järjestetään tarvittaessa myös ilta -ja vuorohoitoa vanhempien työstä tai opiskelusta johtuen.
Heikinpolku 1, 29630 Pomarkku
paivakoti(at)pomarkku.fi
p. 044 750 1195

 

Ryhmät
Kiurut 5-6v.
p. 044 750 1169

Peipot 3-4v.
p. 044 750 1196

Pääskyset 5-6v.
p. 044 541 1332

Tiitiäiset 1-3v
p. 040 621 4191

Missä on selkeitä sääntöjä ja rakkautta ilman ehtoja – nimenomaan molempia – siellä on lapselle turvallisia ihmisiä ja hyvä koti.

Lomakkeita ja tietoja

Sivulla olevat linkit aukeavat uuteen ikkunaan.