Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat osallistua ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityisoppilaat. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään arkipäivisin klo 7:stä koulun aloitukseen asti ja iltapäivisin viimeisen luokkatunnin päättymisestä klo 17:ään asti.

Toiminta pyrkii tukemaan lasten tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua, edistämään lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta.

Kunta vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Se voi järjestää toiminnan itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen.

Pomarkussa koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa (APIP-toimintaa) järjestetään ensisijaisesti 1. ja 2. luokan sekä erityisen tuen piirissä oleville oppilaille.

APIP-toiminnan hakuaika on 7.2.-7.3. Hakulomakkeen voi tulostaa kunnan tai koulun kotisivuilta tai hakea kunnantalolta, Kirkonkylän koulun kansliasta tai APIP-toiminnan toimipisteestä. Koulutulokkaiden vanhemmille lomake postitetaan kotiin.

 

Pomarkun APIP-toiminta
Koulutie 4
29630 Pomarkku

 

Rehtori Jori Lilja
Kirkonkylän koulu
Koulutie 3
29630 Pomarkku
p. 044 550 5681
jori.lilja(at)edu.pomarkku.fi

 

APIP-toiminnasta vastaa:
APIP-toiminnan vastuuohjaaja
Terhi Sippola
p. 050 545 2532

Satu Sirelä
APIP-ohjaaja

 

Hakemus koululaisten APIP-toimintaan

Apip-toiminnan esittely