Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat osallistua ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityisoppilaat. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään arkipäivisin klo 7:stä koulun aloitukseen asti ja iltapäivisin viimeisen luokkatunnin päättymisestä klo 17:ään asti.
Toiminta pyrkii tukemaan lasten tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua, edistämään lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta.
Kunta vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Se voi järjestää toiminnan itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen.
Pomarkussa koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa (APIP-toimintaa) järjestetään ensisijaisesti 1. ja 2. luokan sekä erityisen tuen piirissä oleville oppilaille.
APIP-toiminnan hakuaika on 6.2.-6.3. APIP- toimintaan tulee hakea sähköisesti osoitteessa https://link.webropolsurveys.com/S/2E53A832D0D1C690. Valinnasta tiedotetaan huoltajia 31.5.2020 mennessä. Yhdenvertaisina valintaperusteina käytetään ilmoittautumisjärjestystä ja/tai arvontaa.

Pomarkun APIP-toiminta

Koulutie 4
29630 Pomarkku
Rehtori Jori Lilja
Kirkonkylän koulu
Koulutie 3
29630 Pomarkku
p. 044 550 5681
jori.lilja(at)edu.pomarkku.fi
APIP-toiminnasta vastaa:
APIP-toiminnan vastuuohjaaja
Terhi Sippola
p. 050 545 2532
Satu Sirelä
APIP-ohjaaja
Apip-toiminnan esittely