Pomarkun kunta myöntää hakemuksesta yrityksille ja yhdistyksille kesätyöpaikkatukea. Tavoitteena on luoda uusia kesätyöpaikkoja pomarkkulaisille nuorille. Tuen tarkoituksena on ohjata nuoria työnantajan koulutuksella työtehtäviin sekä tukea nuorten elämänuran valintaa. Tuen määrä on 350 euroa/nuori. Tarkemmat tiedot ja hakuohjeet löytyvät alla olevista liitteistä.
Hakemuksen voi tulostaa alla olevasta linkistä, tai noutaa kunnanviraston palvelupisteestä.

HAKUAIKA YRITYKSILLE JA YHDISTYKSILLE ON 31.3.2017 MENNESSÄ.

HAKEMUS: KESÄTYÖPAIKKATUKIHAKEMUS YRITYKSILLE JA YHDISTYKSILLE

OHJEET HAKEMUKSEN TEKOON