Pomarkun kunnan kesätyöpaikkatuki yrityksille v. 2018

Pomarkun kunta myöntää hakemuksesta yrityksille kesätyöpaikkatukea. Tavoitteena on luoda uusia kesätyöpaikkoja pomarkkulaisille nuorille. Tuen tarkoituksena on ohjata nuoria työnantajan koulutuksella työtehtäviin sekä tukea nuorten elämänuran valintaa.

Yrityksille maksetaan nuorten kesätyöllistämistä varten tukea työsopimuksen pituudesta riippuen seuraavasti: 2 vko/170 euroa, 3vko/255 euroa ja 4vko/340 euroa. Työajan pituus on vähintään 30 t/vko. Työntekijälle tulee maksaa vähintään ko. alan työehtosopimuksen mukaista kesätyöntekijän palkkaa. Tukea ei myönnetä työntekijästä, joka on kesällä 2018 Pomarkun kunnan palveluksessa tai toisessa kesätyöpaikkatukipaikassa. Tukea myönnetään vuosina 1998-2002 syntyneiden pomarkkulaisten nuorten palkkaamiseksi.

Haku alkaa 1.3.2018, ja tukipäätökset tehdään saapumisjärjestyksessä. Määräraha riittää 5 nuoren tukeen. Haku päättyy 30.4.2018. Tukien myöntämisestä ja maksatuksesta vastaa hallintojohtaja. Tarkemmat tiedot ja hakuohjeet löytyvät alla olevasta liitteestä.  Hakemuksen voi tulostaa alla olevasta linkistä, tai noutaa kunnanviraston palvelupisteestä.

HAKEMUS KESÄTYÖPAIKKATUESTA 2018

Kesätyöseteli

KAIKKI 25 KESÄTYÖSETELIÄ JAETTIIN OHJAAMON AVAJAISISSA 6.3.  Vielä voit kuitenkin saada tukea kesän työllistymiseen yrityksille suunnatun kesätyöpaikkatuen avulla.

Tänä kesänä nuorten kesätyöpaikkojen etsimiseen tarjotaan uutta tapaa, Kesätyöseteliä. Kesätyöseteli on tarkoitettu pomarkkulaisille nuorille, jotka ovat syntyneet vuosina 2001-2003. Nuori, hae kesätyöseteli kunnanviraston Ohjaamosta 6.3. alkaen, ja käy itse hakemassa töitä suoraan työnantajilta!

Pomarkun kunta kannustaa yrittäjiä, yhdistyksiä, järjestöjä ja säätiöitä tarjoamaan kesätöitä nuorille pomarkkulaisille. Kesätyösetelillä nuori hakee itse töitä työnantajilta. Pomarkun kunta maksaa kesätyösetelillä tukea työnantajalle, joka palkkaa pomarkkulaisen v. 2001-2003 syntyneen nuoren kesätöihin 1.6.-30.9.2018 välisenä aikana.

Tuen määrä riippuu työsopimuksen pituudesta: 1vko/85 euroa, 2 vko/170 euroa, 3vko/255 euroa ja 4vko/340 euroa. Työajan pituus on vähintään 30 t/vko, ja palkka vähintään ko. alan työehtosopimuksen mukainen kesätyöntekijän palkka.

Kesätyösetelillä voi hakea töihin yrityksiin, yhdistyksiin ja järjestöihin sekä säätiöihin. Tukea ei myönnetä työntekijästä, joka on kesällä 2018 Pomarkun kunnan palveluksessa tai toisessa kesätyöpaikkatukipaikassa.

Kesätyöseteleitä jaetaan 25 kappaletta, ja niiden jako aloitetaan Ohjaamon (kunnanvirastolla) avajaisissa tiistaina 6.3.2018 klo 15. Nuoren on haettava seteli itse, sillä se on henkilökohtainen, nimetty ja numeroitu. Kesätyöseteleiden jakamisesta ja tuen maksatuksesta vastaa hallintojohtaja.

KESÄTYÖSETELI 2018 luonnos