Hallinto ja taloustoimisto

Hallinto- ja taloustoimisto huolehtii valtuustossa ja kunnanhallituksessa  käsiteltävien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta,  sekä vastaa talous- ja henkilöstöhallinnosta. Muita tehtäviä ovat mm. arkistotoimi, kunnallisten ja valtiollisten vaalien hoitaminen, kirjanpito, maksuliikenne,  talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelu sekä tiedotustoiminta.
Kunnanjohtaja Jari Rantala johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, henkilöstöä ja operatiivista toimintaa. Kunnanjohtaja vastaa kunnan taloudesta, elinvoimaisuudesta, edunvalvonnasta ja maakunnallisesta yhteistyöstä.
Hallinto- ja sivistysjohtaja Nina Merilahden tehtäviin kuuluvat kunnanhallituksen ja -valtuuston sihteerin tehtävät, taloussuunnittelu, palkka-asiamiehen tehtävät ja atk. Hallintojohtaja on hallinto- ja talousosaston päällikkö.

Kunnanjohtaja
Jari Rantala
p. 040 582 4242
jari.rantala(at)pomarkku.fi

Toimistosihteeri

Heidi Särkipaju
p. 044 750 1186
heidi.sarkipaju(at)pomarkku.fi

Toimistosihteeri
Neuvonta-ja yhteispalvelupiste sekä kirjasto

Pirjo Schulze
p. 02 550 5666
pirjo.schulze(at)pomarkku.fi

Hallinto – ja sivistysjohtaja
Nina Merilahti
p. 044 750 1161
nina.merilahti(at)pomarkku.fi
Laskentasihteeri