Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtäviin kuuluvat seuraavat tehtäväalueet: koulutoimi, varhaiskasvatus sekä aamu- ja iltapäivätoiminta.

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää:

  • Päättää kunnan koululaitokseen kuuluvissa kouluissa ja esiopetuksessa lukuvuosittain noudatettavista työ- ja loma-ajoista sekä vapaapäivistä;
  • Hyväksyy lukuvuosittain koulujen ja esiopetuksen opetussuunnitelmaan perustuvat työ- sekä lukuvuosisuunnitelmat;
  • Päättää seuraavien maksujen perusteista ja suuruudesta: kunnan päätettävissä olevat varhaiskasvatuksen asiakasmaksut sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan osallistumismaksut,
  • Järjestää ja organisoi kunnan ylläpitämät oppilaskuljetukset sekä määrää niiden perusteista siltä osin kun ne ylittävät lain minimivaatimukset;
  • Osoittaa oppivelvolliselle oppilaalle perusopetusta antava koulu ja päättää perusopetuslain perusteella oppilaan siirtämisestä erityisen tuen piiriin, milloin siirrosta päättämistä ei ole määrätty sivistysjohtajan tehtäväksi, sekä päättää hakemuksen perusteella lapsen koulunkäynnin lykkäyksestä ja pidennetyn oppivelvollisuuden aloittamisesta;
  • Kuulee ennen rehtorin tai päiväkodinjohtajan valintaa henkilökuntaan kuuluvia sekä nimittää koulujen vararehtorit ja päiväkodin varajohtajan;
  • Päättää perusopetuslain ja lukiolain mukaisesta oppilaan erottamisesta oppilaitoksesta;
  • Järjestää toimialan mukaisia muita sivistys- ja kasvatuspalveluita.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokoonpano:

KOK Janne Päivälä, pj

SDP Markku Koskinen (sit), vpj

KOK Anna Isoviita

KESK Susanna Korpilammi

KESK Satu Koskela

KESK Jarkko Lehtolammi

KESK Teemu Inberg

SDP Satu Vuorisalo

VAS Timo Ronkainen
 

Varajäsenet

Joonas Tuomisto

Sauli Setälä

Laura Peltomäki

Anna-Mari Salmio

Anna-Kristiina Rosendahl

Teppo Myllymäki

Jaakko Jaakkola

Niina Liukonen

Aila Salmela