TALOUSARVIO  2020

 

Talousarvio 2020 on luettavissa  kunnanavaltuuston päätöksestä

 

17.12.2019 §56

 

Talousarvion 2020 investointiohjelma sekä taloussuunnitelma on luettavissa päätöksestä

 

30.1.2020 §5

TILINPÄÄTÖS 2019

 

Tilinpäätös 2019 on luettavissa kokonaisuudessaan kunnanvaltuuston päätöksestä

 

17.06.2020 §28

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2019

 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2018 on luettavissa kokonaisuudessaan kunnanhallituksen päätöksestä

 

29.5.2019 § 21

KUNTASTRATEGIA

 Kuntastrategia 2018-2025