TALOUSARVIO  2019

Talousarvio 2019 on luettavissa kokonaisuudessaan kunnanavaltuuston päätöksestä 14.12.2018 §45

 

TILINPÄÄTÖS 2018

Tilinpäätös 2018 on luettavissa kokonaisuudessaan kunnanvaltuuston päätöksestä 29.5.2019 § 22

 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2019

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2018 on luettavissa kokonaisuudessaan kunnanhallituksen päätöksestä 29.5.2019 § 21

 

KUNTASTRATEGIA

Kuntastrategia 2018-2025