TALOUSARVIO  2020

Talousarvio 2020 on luettavissa  kunnanavaltuuston päätöksestä 17.12.2019 §56

Talousarvion 2020 investointiohjelma sekä taloussuunnitelma on luettavissa päätöksestä 30.1.2020 §5

TILINPÄÄTÖS 2018

Tilinpäätös 2018 on luettavissa kokonaisuudessaan kunnanvaltuuston päätöksestä 29.5.2019 § 22

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2019

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2018 on luettavissa kokonaisuudessaan kunnanhallituksen päätöksestä 29.5.2019 § 21

KUNTASTRATEGIA

Kuntastrategia 2018-2025