Vanhusneuvosto

Vanhusneuvoston tehtävänä on:

1. tutustua kunnan vanhuspalveluihin,
2. olla mukana laatimassa, seuraamassa ja arvioimassa ikäihmisten hyvinvointisuunnitelmaa ja sen toteutumista,
3. seurata vanhuspalveluiden laatua ja riittävyyttä kuuntelemalla vanhuksia ja vanhustyöntekijöitä,
4. seurata vanhusväestön tarpeita ja niitä vastaavaa palvelutoimintaa,
5. tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille vanhuksia koskevissa asioissa,
6. lisätä vanhusten ja heitä edustavien viranomaisten yhteistoimintaa, edistää vanhusten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa heitä koskevaan päätöksentekoon,
7. vaikuttaa ympäristön ja liikenteen suunnitteluun ja toteutukseen vanhusten näkökulmasta,
8. tiedottaa vanhuksia koskevista asioista,
9. edistää vuorovaikutusta eri sukupolvien välillä,
10. laatia vuosittain toimistaan toimintasuunnitelma ja toimintakertomus.

Vanhusneuvoston jäsenet:

Pomarkun Eläkkeensaajat: Onni Kangasniemi (040 5367806), varalla Seppo Koskinen (040 5451014).
Eläkeliiton Pomarkun yhdistys ry: Leena Mäkelä (lmakela50@gmail.com) , varalla Pekka Suikkanen.
Pomarkun sotaveteraanit ry: Timo Kytölaakso (050 3573153), Raili Kytölaakso (050 4632003)
Kunnanhallituksen edustaja Aila Salmela (044 5415788) , varalla Anne Puutio (040 9372402)
Posan edustaja Tuula Ala-Myöntäjä (02 5411912) , varalla Hanna-Leena Viljanen.
Pomarkun seurakunta: Diakoni, tehtävää hoitaa 29.2.2019 asti Oskari Lehikoinen (050 3240612)
Suomen Punainen Risti:  Jaana Kovanen