Vammaisneuvosto

Vammaisneuvoston tehtävänä on:

1. edistää perusoikeuksien toteutumista kaikissa tilanteissa, vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta ja osallistumista yhteiskunnan toimintaan täysivaltaisena jäsenenä,
2. kiinnittää huomiota esteettömään tiedonsaantiin, rakentamiseen ja liikenteeseen sekä toimintaympäristön että yleisten palvelujen saavutettavuuteen ja hyvään käytettävyyteen,
3. seurata sekä yleisen että erityislainsäädännön kehittymisen vaikutuksia vammaisten henkilöiden tarvitsemiin palveluihin,
4. pyrkiä vaikuttamaan kunnan toimintatapoihin toteuttaa voimassa olevaa lainsäädäntöä tarkoituksenmukaisesti.
5. laatia vuosittain toimistaan toimintasuunnitelma ja toimintakertomus.

Vammaisneuvoston jäsenet:

Aromaa Ulla-Riitta (040 5320245)
Rossi Anne (0400 852807)
Leppäniemi Raija (02 5411239)
Aappola Jouko
Haara Tapio
Myllymäki Ulla (040 5143604)
Pentikäinen Mika (046 538 0020)

Varajäsenet:

Haavisto Tanja
Aappola Tuija
Haara Susanna
kunnanhallituksen edustaja Minna Grönman (varalla Laura Peltomäki)