Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta vastaa kunnassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, ja sen tehtäviin kuuluvat seuraavat tehtäväalueet: kirjasto- ja kulttuuritoimi, nuoriso-, liikunta- ja vapaa-aikatoimi.

Hyvinvointilautakunta päättää:

  • Päättää seuraavien maksujen perusteista ja suuruudesta: kunnan päätettävissä olevat kirjaston sekä kulttuuritoimen asiakasmaksut, liikunta- ja vapaa-aikatoimen asiakasmaksut;
  • Määrää perusteet kirjaston käyttösäännöille, kokoelmien ylläpidolle, palvelujen järjestämiselle ja kirjaston palveluajoille;
  • Päättää kunnan järjestämän taiteen perusopetuksen, vapaan sivistystyön ja kansalaisopistotoiminnan laajuudesta sekä toteutustavasta;
  • Vastaa kunnan museotoiminnasta, museorakennusten ja kokoelmien kunnosta sekä museoesineistön pitämisestä nähtävillä ja tutkijoiden saatavilla;
  • Seuraa ja organisoi kunnan alueella tapahtuvaa liikunta- ja vapaa-ajantoimintaa, tekee sitä koskevia aloitteita sekä luo edellytyksiä toimialansa kehittymiselle yhteistyössä liikunta- ja vapaa-aikatyötä harjoittavien yhdistysten kanssa;
  • Jakaa kunnan liikuntatilojen vuosittaiset käyttövuorot sekä päättää näiden ja kertakohtaisten käyttövuorojen jaon perusteista;
  • Ylläpitää kunnan nuorisotalon toimintaa, organisoi ja kehittää nuorisotoimintaa sekä ohjaa nuorisovaltuuston toimintaa;
  • Järjestää toimialan mukaisia muita kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-ajan palveluita.

Hyvinvointilautakunnan kokoonpano:

Jäsen

KOK Lauri Helmi, pj
KESK Ari Granroth, vpj

KOK Joonas Tuomisto

KOK Miia Hietanen

KESK Anna-Kristiina Rosendahl

KESK Heidi Kyrö-Anttila

KESK Mikko Huida

SDP Pia Jokinen

VAS Timo Ronkainen

Varajäsen

Janne Päiviälä
Oskari Rajakangas

Jouko Rosendahl

Mari-Ella Juhola

Anne Puutio

Susanna Korpilammi

Teemu Inberg

Pirkko Kujansuu

Jaana Heininen