Pomarkun kunnanvaltuustoon kuuluu 21 jäsentä.

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta, käyttää kunnan päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä.

Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöön panosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kaikki kunnanvaltuuston kokoukset ovat julkisia.

Kunnanvaltuuston kokoonpano 1.6.2017 alkavalle neljävuotiskaudelle puolueittain on seuraava:

Suomen Keskusta
Sileäkangas, Ville
Grönman, Minna
Peltomaa, Risto pj
Laitila, Jarkko
Kyrö-Anttila, Heidi
Erola, Jouni
Rajakangas, Mikko
Leppäniemi, Jussi
Puutio, Anne
Jaakkola, Jaakko III vpj

Kansallinen Kokoomus
Aromaa, Jaakko I vpj
Päiviälä, Janne
Peltomäki, Laura
Rosendahl, Jouko
Valli, Jani

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Jokinen, Jari
Leppänen, Olavi II vpj
Helin-Rauäng, Susanna
Liukonen, Jarno

Vasemmistoliitto
Heininen Jaana
Salmela Aila

Kaikkien valtuutettujen sähköpostiosoite on etunimi.sukunimi(at)pomarkku.fi