Hyvä yrittäjä / yhteistyökumppanimme

Pomarkun kunta käsittelee laskuja sähköisesti ja laskut tulee lähettää verkkolaskuina. Verkkolaskuttaminen säästää luontoa ja on sekä lähettäjälle että vastaanottajalle nopeampaa ja edullisempaa kuin paperilaskujen käsittely. Emme vastaanota laskuja postiosoitteeseemme emmekä sähköpostiosoitteisiin.

Laskun nopean käsittelyn varmistamiseksi merkitkää aina laskuun myös tilaajalta saatu tilausviite tai pyytäkää se tilaajalta. Oikea tilausviite nopeuttaa laskun välittymistä oikealle laskun käsittelijälle.

Laskujen pääasialliset tilausviitteet ovat:

Hallinto- ja taloustoimi T12-1161-01
Keskuskeittiö T32-1560-01
Kasvatus- ja opetustoimen toimisto  T40-1701-01
Kirkonkylän koulu ja koululaisten aamupäivä/iltapäivätoiminta  T41-1720-03
Yhteiskoulu-lukio T41-1740-02
Varhaiskasvatus (päiväkoti) T31-1500-01
Hyvinvointitoimi, liikunta- ja nuorisotoimi  T50-1901-01,
Kirjasto- ja kulttuuritoimi  T43-1798-01
Tekninen toimi T60-2001-02,
Siivoustoimi T60-2001-04

Puuttuvaa tilausviitettä voi tiedustella laskutusyhteishenkilöiltämme:

Saila Suutari, saila.suutari(at)pomarkku.fi, p. 044 750 1182

Maria Karjanlahti, maria.karjanlahti(at)pomarkku.fi p. 044 750 1172

Verkkolaskuosoite 003701366100 verkkolaskuoperaattori BAWCFI22 (Basware)

Mikäli verkkolaskuja ei ole mahdollista lähettää:

1) Pomarkun kunnalle voi tehdä verkkolaskuja Baswaren maksuttoman toimittajaportaalin kautta https://portal.basware.com. Toimittajaportaalin käyttäjäksi rekisteröidytään osoitteessa https://portal.basware.com/open/Pomarkun_kunta. Rekisteröityvällä pitää olla Y-tunnus.

Huomioikaa myös seuraavat poikkeustapaukset:

Pomarkun kunnan vesihuoltolaitoksen laskutus

Jos laskutatte Pomarkun kunnan vesilaitosta, laskussa saajana pitää olla Pomarkun kunnan vesilaitos. Nimi pelkkänä viestitietona ei riitä. Vesilaitoksen laskutustiedot ovat muuten samat kuin Pomarkun kunnalla. Tilausviitteeksi T60-2001-03.

Pomarkun kunnan tytäryhtiöiden laskutus

Pomarkun kunnan tytäryhtiöiden laskut toimitetaan paperilaskuina tytäryhtiön nimellä osoitteeseen:

Vanhatie 14, 29630 Pomarkku / Harri Mäenpää

Pomarkun kunnan tytäryhtiöt ovat:

Koskimarkku Oy

Kiinteistö Oy

Kiviaita Kiinteistö Oy

Pomarkun vuokratalot

Kiinteistö Oy Tornirinne

Kiinteistö Oy Tornirivi

Pomarkun Vanhustentalosäätiö

Yksityisteille tehdystä kunnossapitopalvelusta tai tavaran toimituksesta suoritettava lasku

Kunta maksaa kunnossapitopalvelun suorittajalle, materiaalin tai tavaran toimittajalle. Lasku voi olla enintään yksityistien avustusmäärän suuruinen. Laskuun maksajaksi merkitään Pomarkun kunta. Laskussa tulee olla merkintä mitä yksityistietä lasku koskee ja kyseisen tiekunnan edustajan hyväksymismerkintä. Nämä laskut tulee toimittaa paperisina osoitteeseen: Pomarkun kunta, tekninen toimisto, Vanhatie 14, 29630 Pomarkku

Alla oleva linkki aukeaa uuteen ikkunaan.

Pomarkun kunnan laskutustiedot_(Päivitetty 23.3.2021)