Hyvä yrittäjä / yhteistyökumppanimme,

Pomarkun kunta käsittelee laskuja sähköisesti ja laskut tulee lähettää verkkolaskuina. Verkkolaskuttaminen säästää luontoa ja on sekä lähettäjälle että vastaanottajalle nopeampaa ja edullisempaa kuin paperilaskujen käsittely. Emme vastaanota laskuja postiosoitteeseemme.

Laskun nopean käsittelyn varmistamiseksi merkitkää aina laskuun myös tilaajalta saatu tilausviite tai pyytäkää se tilaajalta.
Oikea tilausviite nopeuttaa laskun välittymistä oikealle laskun käsittelijälle.

Laskujen pääasialliset tilausviitteet ovat:
hallinto- ja taloustoimi T12-1161-01, keskuskeittiö T32-1560-01
kasvatus- ja opetustoimen toimisto T40-1701-01
Kirkonkylän koulu ja koululaisten aamupäivä/iltapäivätoiminta T41-1720-03
Yhteiskoulu-lukio T41-1740-02
varhaiskasvatus (päiväkoti) T31-1500-01
hyvinvointitoimi, liikunta- ja nuorisotoimi T50-1901-01, kirjasto- ja kulttuuritoimi T43-1798-01
tekninen toimi T60-2001-02, siivoustoimi T60-2001-04

Puuttuvaa tilausviitettä voitte tiedustella laskutusyhteishenkilöiltämme:
Laskutusyhteyshenkilöt:                       Maria Vainionpää, etunimi.sukunimi@pomarkku.fi, puh. 044 750 1182
                                                                       Maria Karjanlahti, etunimi.sukunimi@pomarkku.fi puh. 044 750 1172

Verkkolaskuosoite:
Jos verkkolaskunne välittäjänä toimii operaattori: Jos verkkolaskunne välittäjänä toimii pankki:
verkkolaskuosoitteemme 003701366100 verkkolaskuosoitteemme 00370136100
verkkolaskuoperaattori BAWCFI22 (Basware) verkkolaskuoperaattori OKOYFIHH (Osuuspankki)


Mikäli verkkolaskuja ei ole mahdollista lähettää:

1) Pomarkun kunnalle voi tehdä verkkolaskuja Baswaren maksuttoman toimittajaportaalin kautta https://portal.basware.com. Toimittajaportaalin käyttäjäksi rekisteröidytään osoitteessa https://portal.basware.com/open/Pomarkun_kunta. Rekisteröityvällä pitää olla Y-tunnus.


Huomioikaa myös seuraavat poikkeustapaukset:

Pomarkun kunnan vesilaitoksen laskutus
Jos laskutatte Pomarkun kunnan vesilaitosta, laskussa saajana pitää olla Pomarkun kunnan vesilaitos. Nimi pelkkänä viestitietona ei riitä. Vesilaitoksen laskutustiedot ovat muuten samat kuin Pomarkun kunnalla. Tilausviitteeksi T60-2001-03.

Pomarkun kunnan tytäryhtiöiden laskutus
Pomarkun kunnan tytäryhtiöiden laskut toimitetaan paperilaskuina tytäryhtiön nimellä osoitteeseen:
Vanhatie 14, 29630 POMARKKU / Harri Mäenpää
Pomarkun kunnan tytäryhtiöt ovat:
Koskimarkku Oy
Kiinteistö Oy Kiviaita
Kiinteistö Oy Pomarkun vuokratalot
Kiinteistö Oy Tornirinne
Kiinteistö Oy Tornirivi
Pomarkun Vanhustentalosäätiö

Laskutus yksityisteille tehdystä kunnossapitopalvelusta tai tavaran toimituksesta
Kunta maksaa kunnossapitopalvelun suorittajalle, materiaalin tai tavaran toimittajalle. Lasku voi olla enintään yksityistien avustusmäärän suuruinen. Laskuun maksajaksi merkitään Pomarkun kunta. Laskussa tulee olla merkintä mitä yksityistietä lasku koskee ja kyseisen tiekunnan edustajan hyväksymismerkintä.
Nämä laskut tulee toimittaa paperisina osoitteeseen: Pomarkun kunta, tekninen toimisto, Vanhatie 14, 29630 POMARKKU

Pomarkun kunnan laskutustiedot