Kuntalaisen mielipide on ensisijaisen tärkeä.

Vastaathan kuukausittain vaihtuvaan kuntalaiskyselyyn.

Kiitos!