Päivitetty 26.2.2021

Koronatilanne Satakunnassa ja sen edellyttämät toimet Pomarkussa

Hallitus on 25.2.2021 julistanut poikkeusolojen tulevan voimaan ja 8.3.2021 otetaan käyttöön kolmen viikon sulkutila kaikilla leviämisvaiheen alueella.  ATTR on tarkastanut alueelliset suosituksen hallituksen linjauksen mukaisesti 25.2.2021.

Kaikki leviämisvaiheen alueet ja eri viranomaiset ohjataan ottamaan käyttöön täysimääräisesti kaikki koronaepidemian leviämisvaiheen toimet, sisältäen tartuntatautilain uudet valtuudet.

Seuraavassa on tiivistettynä Pomarkun kunnan toimenpiteitä, joilla pyritään pysäyttämään viruksen leviäminen. Toimenpiteet ovat voimassa 28.3. saakka. Muutoksista tiedotetaan erikseen.

Lista toimenpiteistä ja suosituksista:

 • Kuntalaisia kehotetaan käyttämään edelleen kasvomaskia kaikissa yleisissä tiloissa.
 • Suositellaan välttämään tarpeetonta matkustamista.
 • Lukio siirtyy etäopetukseen 2.3. alkaen.
 • Yhteiskoulu (7.-9. lk) siirtyy etäopetukseen 8.3. alkaen.
 • Alakoulun ja varhaiskasvatuksen toiminta jatkuu voimassa olevilla tavoilla.
 • Koulut ja varhaiskasvatus tiedottavat suoraan vanhempia ja oppilaita muutoksista.
 • Monitoimihalli sekä yhteiskoulu-lukion kuntosali suljetaan aikuisten ja yli 12 vuotiaiden harrastustoiminnalta 27.2. alkaen.
 • Ulkoliikuntapaikat pidetään sääolosuhteiden mahdollistaessa avoinna omaehtoista liikkumista varten.
 • 12-vuotiaat tai nuoremmat lapset:
  • Harrastustoimintaa voidaan edelleen toteuttaa.
  • Kilpailuja tai esiintymisiä yleisölle ei järjestetä.
  • Ottelut ja kilpailut pidetään kunnan sisällä.
  • Harrastustoimintaa järjestetään mahdollisuuksien mukaan ulkona.
  • Nuorisotalo on avoinna 1.3. alkaen alakoululaisille ma, ti ja to klo 17 – 19 seuraavan ryhmäjaon mukaisesti:
   • Ma 5. luokkalaiset
   • Ti 6. luokkalaiset
   • To vuoroviikoin 5. ja 6. luokat. Viikko 9 (to 4.3) 5. luokka, viikko 10 (to 11.3.) 6. luokka, viikko 11 (to 18.3.) 5. luokka, viikko 12 (to 25.3.) 6.luokka jne.
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus-ja kulttuuriministeriön ohjetta hygieniasuosituksista ja turvaväleistä tulee noudattaa.
  • Vanhempien tulee käyttää maskia lapsia noutaessaan, kontakteja välttäen.
 • Kirjaston käyttö on rajoitettu:
  • Pomarkun kunnankirjasto on avoinna koronaepidemiarajoitukset huomioiden.
  • Pikainen asiointi (max. 15 min), palauttaminen, varausten nouto ja lainaus.
  • Tietokoneiden käyttö ja tulostaminen ovat mahdollista pika-asiointina (max. 15 min).
  • Lehtilukusali on suljettu. Lehtien luku, opiskelu tai muu kirjastossa oleskelu ei ole sallittua.
  • Asioinnissa on velvoite käyttää maskia ja muistaa pitää turvaväliä.
 • Kunnanviraston ovet pidetään suljettuina. Tapaamiset henkilöstön kanssa tulee sopia etukäteen suoraan ao. henkilön kanssa. Asiointi henkilöstön kanssa suositellaan hoitamaan puhelimitse ja sähköpostitse.
 • Kunnan henkilöstö käyttää asiakastapaamisissa kasvomaskia. Tapaamiset pyritään hoitamaan lyhyesti ja turvavälejä noudattaen.
 • Asiakkaiden suositellaan käyttävän kasvomaskia tapaamisissa.
 • Kunnan mahdolliset tapahtumat järjestetään etäyhteyksillä.
 • Kokoukset etänä.
 • Etätyön mahdollisimman laaja käyttö jatkuu.
 • Ulkopuolisiin kokouksiin osallistuminen vain etänä.
 • Yksityistilaisuuksien osalta suositellaan, ettei yli 6 hengen tilaisuuksia järjestettäisi.

Alueellisia suosituksia ja ohjeistuksia tulee noudattaa

Satakunnan alueellisen tartuntatautien torjunnan työryhmän suositukset kokonaisuudessaan löytyvät täältä

www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19

PoSan tiedotteet täältä

www.eposa.fi/category/korona/ 

Edelleen kunta muistuttaa muista keskeisistä koronan leviämistä rajoittavista keinoista: hyvä käsihygienia, turvavälit, kontaktien ja turhan muualla kulkemisen vähentäminen.

 

Lisätietoja:

Kunnanjohtaja Jari Rantala 040 5824242, jari.rantala@pomarkku.fi

Ylilääkäri Margit Seppälä, Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä
044 577 3200, margit.seppala@eposa.fi

Pomarkun kunnan johtoryhmä

Päivitetty 24.2.2021

 

Pysy perhepiirissä –kampanja kannustaa yhteisiin talkoisiin

Satakunnan terveysviranomaiset ja kunnat haastavat kaikki satakuntalaiset mukaan yhteiseen kampanjaan, jolla tähdätään koronaviruksen pysäyttämiseen. Kampanjaan voi osallistua esimerkiksi jakamalla sosiaalisessa mediassa tai sähköpostilla bannereita.

Ajatus kampanjan toteuttamisesta syntyi alueellisessa tartuntatautien torjunnan työryhmässä. Kampanja käynnistyy jo tällä viikolla ja kestää noin kolme viikkoa sunnuntaihin 14.3.2021 asti.

Pysy perhepiirissä –kampanjalla pyritään vaikuttamaan kannustavasti kaikkien satakuntalaisten käyttäytymiseen. Kampanja toteutetaan pääasiassa sosiaalisessa mediassa, jotta tieto leviäsi nopeasti. Valittavana on esimerkiksi Facebook-kehys ja eri kieliversioilla toteutettavia bannereita, joita on helppo jakaa sosiaalisessa mediassa.

Koronan kanssa on eletty nyt jo yli vuosi ja Satakunnan levinneisyystilanne on vaihdellut perusvaiheen, kiihtymisvaiheen ja leviämisvaiheen välillä. Pysy perhepiirissä -kampanjan alkaessa koko Satakunta on leviämisvaiheessa ja koronavirustilanne on vaikea. Ilmaantuvuusluku on pääkaupunkiseudun jälkeen Suomen toisiksi korkein. Erityistä huolta aiheuttavat muuntovirukset, jotka leviävät perusvirusta herkemmin. Vielä Satakunnassa ei ole todettu muunnosvirusten merkittävää lisääntymistä, mutta kannat ovat pääkaupunkiseudulla jo nyt valtaviruksena.

─ On ymmärrettävää, että ihmiset alkavat turtua jatkuviin ohjeisiin ja suosituksiin, mutta nyt pitäisi vielä jaksaa sinnitellä ja jos mahdollista vielä tarkentaa omia toimintatapoja turvallisemmiksi, sillä käsillä ovat viruksen leviämisen pysäyttämisen kannalta aivan ratkaisevat viikot, kampanjaidean isä, johtajaylilääkäri Petteri Lankinen sanoo.

Satakunnan epidemiatilanteen arvioinnista vastaava lääkäri Raija Uusitalo-Seppälän mielestä kontaktien vähentäminen ja varotoimien noudattaminen on nyt kriittistä, sillä tilanne on tärkeää saada haltuun ennen kuin terveydenhuoltomme ylikuormittuu. Epidemian leviäminen riippuu meistä kaikista.

─ Jos me kaikki rajoitamme kontaktimme välttämättömään ja vain lähipiiriin seuraavat kolme viikkoa, meillä on vielä mahdollisuus kääntää tämä tilanne, Raija Uusitalo-Seppälä kannustaa.

Satakunnan terveysviranomaisten mukaan riski tartunnan saamiseen on Satakunnassa lisääntynyt ja on erittäin tärkeää pystyä ehkäisemään tartuntojen leviäminen ikääntyneisiin ja muihin riskiryhmiin.

Lisätietoja:

johtajaylilääkäri Petteri Lankinen, p. 044 707 7780

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmässä eli ATTR:ssä ovat edustettuina Satasairaala ja kaikki alueen kunnat sekä THL:n, Lounais-Suomen AVI:n ja ELY-keskuksen edustajat. Puheenjohtajana toimii johtajaylilääkäri Petteri Lankinen ja epidemiatilanteen arvioinnista vastaa Satakunnan sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri Raija Uusitalo-Seppälä.

Päivitetty 19.2.2021

Aluehallintoviraston päätös kokoontumisrajoituksista ajalle 20.2.-19.3.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1momentin nojalla Satakunnan kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 (kymmenen) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

Määräys on voimassa ajalla 20.2.2021–19.3.2021.

Päätös on luettavissa täältä (linkki avautuu uuteen ikkunaan): LSAVI TTL 58 § yleisötilaisuudet_ Satakunta_1799

 

Päivitetty 12.2.2021

 

Pomarkun kunnan alueella olevia koronarajoituksia jatketaan 5.3.2021 saakka. Lasten harrastustoimintaan tarkennus.

 

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) on kokoontunut 11.2.2021 ja todennut Satakunnan olevan on kiihtymisvaiheessa, mutta Rauma ja Pohjois-Satakunta jatkavat leviämisvaiheessa.

Tartuntoja on todettu Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän (PoSa) alueella 27.1 jälkeen yhteensä 39. Karanteeniin on asetettu 157 altistunutta. Pääosa tartunnoista ja altistumisista liittyy Karviasta lähteneeseen tartuntaketjuun.

Pohjois-Satakunnan alueen kuntajohtajat sekä PoSan tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Margit Seppälä arvioivat tilannetta koko Pohjois-Satakunnan osalta perjantaina 12.2.2021 pidetyssä kokouksessa.

ATTR piti voimassa olevat suositukset ja rajoitukset pitkälti ennallaan. Lasten ja nuorten harrastustoimintaa koskevaa kohtaa täsmennettiin OKM:n ohjeistuksen mukaisesti. Lisäksi THL:n ohjeiden mukaan voidaan leviämisvaiheessa olevilla alueilla kuntakohtaisesti käyttää myös harkintaa joidenkin toimenpiteiden noudattamisessa, mikäli tarkasteltu alue on laajempi ja alueella on kuntakohtaisia eroja.

 Pomarkun kunnan alueella nykyiset rajoitukset ovat voimassa 5.3.2021 saakka seuraavalla tarkennuksella:

ATTR täsmensi alle 12-vuotiaiden harrastustoimintaan liittyviä suosituksia. Alle 12-vuotiaiden oman ryhmän tai joukkueen kesken myös lähikontaktia sisältävät harjoitteet ovat sallittuja. Kilpailuja tai esiintymisiä yleisölle ei tule järjestää. Ottelu- ja kilpailutoiminnan mahdollistamista arvioidaan viikoittain. Asuinkaupungin sisäiset ottelut ja kilpailut sallitaan, mutta toistaiseksi Etelä- ja Pohjois-Satakunnan leviämisvaihetilanteen johdosta ei sallita alueella ottelu- ja kilpailutoimintaa, joka lisäisi matkailua alueella. Edelleen suositellaan harrastustoiminnan järjestämistä mahdollisuuksien mukaan ulkona.

 

Tarkempia tietoja suosituksista:

Satasairaalan koronainfo

 

Kuntalaisia suositellaan seuraamaan myös PoSan sekä Satasairaalan tiedotusta aiheesta:

PoSan tiedotukset
Satasairaalan tiedotukset

 

Pomarkun kunnan johtoryhmä

Päivitetty 29.1.2021

Satakunta on siirtynyt takaisin kiihtymisvaiheeseen, koronarajoitukset pidetään voimassa ainakin helmikuun ajan

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) on kokoontunut 28.1.2021 ja todennut Satakunnan siirtyneen jälleen koronan kiihtymisvaiheeseen. Erityisesti Rauman seudulla riski edetä leviämisvaiheeseen on melko suuri.

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän (PoSa) alueella on todettu 27.1.2021 kaksi uutta koronatartuntaa Honkajoen alueella. Altistuneet on asetettu karanteeniin. Lisäksi Karviassa on yhdessä metalliyrityksessä todettu 11 uutta tartuntaa 28.1.2021. Tartunnanjäljitys on käynnissä ja tästä tiedotetaan lisää PoSan toimesta.

Pohjois-Satakunnan alueen kuntajohtajat sekä PoSan tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Margit Seppälä arvioivat tilannetta koko Pohjois-Satakunnan osalta perjantaina 29.1.2021 pidetyssä kokouksessa. Yhteisesti todettiin, että alueella noudatetaan työryhmän suosituksia.

Nykyiset rajoitukset ovat voimassa helmikuun loppuun asti.

On erittäin tärkeää edelleen jaksaa noudattaa rajoituksia, suosituksia ja ohjeita. Tartuntatilanne voi hetkessä muuttua ja tartunnat levitä nopeasti. Laaja tartunta aiheuttaa erittäin laajan karanteenin. Rokotukset ovat alkaneet, mutta rokotteita saadaan vain pieniä eriä ja rokotekattavuuden saavuttaminen tulee kestämään pitkään.

Pomarkun asukkaat ja Pomarkussa työskentelevät ovat toimineet erinomaisesti ja Pomarkku on edelleen säästynyt tartunnoilta.

Muutokset ja täsmennykset aiempiin suosituksiin:

 • Kaikille suositellaan käytettäväksi ns. kirurgisia maskeja. Kangasmaskeja ei enää suositella käytettäväksi.
 • Harrastustoiminnassa tarkennetaan vielä alle 20-vuotiaiden suositusta selvemmäksi koskien kontaktilajeja. Harjoittelu alle 20-vuotiaiden toimintaan varatuilla vuoroilla tulee toteutua turvavälein ja ilman lähikontaktia. Tämä tarkoittaa mm. peliharjoittelussa, voimistelussa, kamppailulajiharjoittelussa pidättäytymistä lähikontaktityyppisestä harjoittelusta. Ulko-olosuhteita voi hyödyntää harjoittelussa.
 • Maskit käyttöön myös 6-luokkalaisille sekä 5-luokkalaisille niissä kouluissa, joissa yhdistelmäluokassa 5- ja 6 -luokkalaiset ovat samassa tilassa.
 • Tarkennetaan etätyösuositusta seuraavasti: ”Etätyötä suositellaan Satakunnassa sovellettavaksi valtioneuvoston ohjeiston mukaisesti aina kun se on mahdollista.”

Tarkempia tietoja suosituksista: Satasairaalan koronainfo

 

Kuntalaisia suositellaan seuraamaan myös PoSan sekä Satasairaalan tiedotusta aiheesta:

PoSan tiedotukset
Satasairaalan tiedotukset

 Pomarkun kunnan johtoryhmä

Päivitetty 23.1.2021

Pomarkun kunnan koronarajoitustoimet jatkuvat ennallaan

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) on kokoontunut 21.1.2021 ja todennut Satakunnan olevan epidemiologisesti perustasolla, mutta riski uudelleen kiihtymisvaiheeseen joutumisesta on melko suuri. Työryhmä suositteli kunnille entisten suositusten ja rajoitusten jatkamista 31.1.2021 saakka.

Pohjois-Satakunnan alueen kuntajohtajat sekä PoSan tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Margit Seppälä arvioivat tilannetta koko Pohjois-Satakunnan osalta perjantaina 22.1.2021 pidetyssä kokouksessa. Yhteisesti todettiin, että alueella noudatetaan työryhmän suositusta ja pidetään rajoitukset ennallaan.

Pomarkun kunnan johtoryhmä

 

Päivitetty 9.1.2021

Koronatilanne Pohjois-Satakunnassa on parantunut huomattavasti. Pomarkun kunnan rajoitustoimia avataan rajoitetusti.

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) on todennut Satakunnan olevan edelleen kiihtymisvaiheessa, mutta lähestyvän perusvaihetta. Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän (PoSa) alueella ei ole todettu edellisen tarkastelujakson (14 vrk) aikana tartuntoja. Pomarkun kunnassa ei ole edelleenkään todettu yhtään koronatartuntaa.

Seuraavassa on tiivistettynä Pomarkun kunnan toimenpiteitä, joilla pyritään pysäyttämään viruksen leviäminen sekä niihin tehtävät lievennykset. Toimenpiteet ovat voimassa toistaiseksi, muutoksista tiedotetaan erikseen. Toimenpiteet ja lievennykset astuvat voimaan maanantaina 11.1.2021.

Lista toimenpiteistä ja suosituksista:

     Kuntalaisia kehotetaan käyttämään edelleen kasvomaskia kaikissa yleisissä tiloissa.

     Koulujen ja varhaiskasvatuksen toiminta jatkuu voimassa olevilla tavoilla, eikä niihin tule muutosta.

     Monitoimihalli sekä muut kunnan urheilutilat avataan rajoitetusti:

o     ATTR:n ohje sisätiloissa suoritettavasta harrastustoiminnasta:

”Aikuisten harrastustoiminnassa suositellaan harrastustoiminnan toteuttamista etäyhteyksin. Mikäli maskien käytöstä, turvaväleistä ja hygieniaohjeista voidaan tosiasiallisesti huolehtia sekä harrastuksen, että pukeutumisen ja tiloihin siirtymisen aikana ryhmäharrastustoimintaa voidaan kuitenkin toteuttaa sisätiloissa korkeintaan 10 hengen ryhmissä. Myös yksityisten toimijoiden suositellaan noudattavan suosituksia. Kontaktilajeja, kuorolaulua sekä puhallinsoitintoimintaa ei suositella.”

o     Ohjaajien ja vastuuhenkilöiden rooli korostuu Monitoimihallin käytössä. ATTR:n ohjeiden mukaisesti kussakin tilassa voi olla enintään 10 henkeä noudattaen turvavälejä.

o     Sali voidaan jakaa väliseinillä osiin, jolloin kussakin osassa voi olla 10 henkeä.

o     Monitoimihallin ja yhteiskoulu-lukion kuntosalien käytössä korostuvat käyttäjien toiminta erityisesti hygienian ja etäisyyksien osalta.

o     Mikäli urheilutilojen käytössä havaitaan koronaohjeiden vastaista toimintaa, tullaan niiden käyttöä rajoittamaan.

o     Urheilutilojen käytöstä tulevat tarkemmat ohjeet tilojen oviin.

     Ulkoliikuntapaikat pidetään avoinna omaehtoista liikkumista varten.

     Lasten ja nuorten harrastustoiminta:

o     Alle 20-vuotiaat voivat harjoitella seuraavin rajoituksin:

o     Sisäliikuntatiloissa toteutettava alle 20-vuotiaiden kilpailut, ottelut tai sarjatoiminta pidetään edelleen keskeytettynä.

o     Harjoittelu alle 20-vuotiaiden toimintaan varatuilla vuoroilla tulee toteuttaa turvavälein ja ilman lähikontaktia tarkasti noudattaen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus-ja kulttuuriministeriön ohjetta hygieniasuosituksista ja turvaväleistä. Tämä tarkoittaa kaikessa harjoittelussa pidättäytymistä lähikontakteista. Ulko-olosuhteita voi hyödyntää harjoittelussa.

o     Vanhempien tulee käyttää maskia lapsia noutaessaan, kontakteja välttäen.

     Kirjaston käyttörajoitusta jatketaan, tarkentavat ohjeet lievennyksestä myöhemmin.

     Kunnanviraston ovet pidetään suljettuina. Tapaamiset henkilöstön kanssa tulee sopia etukäteen suoraan ao. henkilön kanssa. Asiointi henkilöstön kanssa suositellaan hoitamaan puhelimitse ja sähköpostitse.

     Kunnan henkilöstö käyttää asiakastapaamisissa kasvomaskia. Tapaamiset pyritään hoitamaan lyhyesti ja turvavälejä noudattaen.

     Asiakkaiden suositellaan käyttävän kasvomaskia tapaamisissa.

     Nuorisotalo pysyy toistaiseksi suljettuna henkilöstöpulan takia. Nuorisotalon avaamisesta tiedotetaan erikseen.

     Kunnan mahdolliset tapahtumat järjestetään etäyhteyksillä.

     Kokoukset etänä tai vähintään hybridimallisina, mahdollisimman vähän henkilöitä paikalla.

     Etätyön mahdollisimman laaja käyttö jatkuu.

     Ulkopuolisiin kokouksiin osallistuminen vain etänä.

     Suositellaan välttämään edelleen tarpeetonta matkustamista.

     AVI:n 16.12.2020 antaman ohjeistuksen mukaan sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 20 henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen THL:n ja OKM:n ohjetta hygieniasuosituksista ja turvaväleistä. Määräys on tällä hetkellä voimassa 23.1.2021 saakka.

     Yksityistilaisuuksien osalta suositellaan edelleen, ettei yli 10 hengen tilaisuuksia järjestettäisi.

Alueellisia suosituksia ja ohjeistuksia tulee noudattaa

Satakunnan alueellisen tartuntatautien torjunnan työryhmän suositukset kokonaisuudessaan löytyvät täältä 

www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19

Posan tiedotteet täältä

www.eposa.fi/category/korona/

Edelleen kunta muistuttaa muista keskeisistä koronan leviämistä rajoittavista keinoista: hyvä käsihygienia, turvavälit, kontaktien ja turhan muualla kulkemisen vähentäminen.

Lisätietoja:

Kunnanjohtaja Jari Rantala 040 582 4242, jari.rantala(at)pomarkku.fi 

Ylilääkäri Margit Seppälä, Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä
044 577 3200,
margit.seppala(at)eposa.fi

Pomarkun kunnan johtoryhmä

Päivitetty 7.1.2020

Pomarkun koronarajoitukset ovat voimassa toistaiseksi. Seuraava tarkastelu on 8.1.2021.

Päivitetty 30.11.2020

Pomarkun kunnanvirasto on suljettu!

Pomarkun kunnankirjasto ottaa rajatun palvelun käyttöön!

Pakottavat tapaamiset kunnan henkilöstön kanssa sovittava etukäteen suoraan ao. henkilön kanssa.

Pomarkun kunnan puhelin palvelee klo 10-15 p. 02 5505666.

Pomarkun kunnankirjasto ottaa 30.11. alkaen rajatun palvelun käyttöön. Palvellaan yksi asiakas kerrallaan aukioloaikana. Kirjastoon pääsee kirjaston sivuovelta soittamalla ovikelloa.

 

Rajattuun palveluun kuuluu:

 • varauksien nouto sekä pikainen aineiston valitseminen
 • välttämätön nopea asiointi mm. asiakaskoneilla
 • ensisijaisena palvelutapana etukäteisvaraus
 • tarvittaessa avustaminen ja neuvonta palvelutiskillä
 • asioinnissa on velvoite käyttää maskia ja muistaa pitää turvaväliä

Varaa ja nouda –lainauspalvelu kirjastossa

Kirjastokassit ja varaukset lainataan valmiiksi ja noudetaan kirjaston vanhalta sivuovelta ennalta sovittuna ajankohtana. Ilmoita saapumisestasi soittamalla kirjaston ulko-ovella ovikelloa.

Rajoitukset ovat voimassa 11.12.2020 saakka, jolloin tilannetta tarkastellaan uudelleen ja muutoksista tiedotetaan erikseen.

Ota yhteyttä kirjastoon: puh. 044 750 1170 tai kirjasto(at)pomarkku.fi

Pohjois-Satakunnan alue on siirtynyt nopeasti kiihtymisvaiheesta leviämisvaiheeseen.

Tilanteen paheneminen vaatii tehokkaita toimia.

Tänään pidetyssä kokouksessa, johon osallistuivat Pohjois-Satakunnan kuntien johtajat, PoSan tartuntataudeista vastaavat viranomaiset ja Satakunnan sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri Pohjois-Satakunnan todettiin siirtyneen leviämisvaiheeseen.

PoSan tiedotteessa on selostettu epidemian tilanteesta ja sen vakavuudesta (www.eposa.fi/category/korona/ ) Muun muassa Pomarkussa on lentopallo-ottelun yhteydessä altistunut 18 henkilöä.

Tautitilanteen etenemisen pysäyttäminen vaatii tehokkaita ja laajoja toimenpiteitä. PoSan alueen kunnat ovat päättäneet edellä mainitun perusteella ryhtyä yhdessä merkittäviin rajoituksiin ja sulkemisiin.

Seuraavassa on tiivistettynä Pomarkun kunnan toimenpiteitä, joilla pyritään pysäyttämään viruksen leviäminen. Edellisessä kunnan tiedotteessa on ollut yksityiskohtaisemmin perusteista. Toimenpiteet ovat voimassa toistaiseksi, muutoksista tiedotetaan erikseen. Toimenpiteet astuvat voimaan välittömästi sitä mukaa, kuin ne saadaan toteutettua.

Lista toimenpiteistä ja suosituksista:
– Kuntalaisia kehotetaan käyttämään kasvomaskia kaikissa yleisissä tiloissa
– Monitoimihalli sekä muut kunnan urheilutilat suljetaan yleisöltä
– Suositellaan, ettei ryhmäharrastuksia järjestetä
– Kirjaston käyttöä rajoitetaan (1 – 2 asiakasta kerrallaan), tarkentavat ohjeet myöhemmin
– Koulujen henkilökunta käyttää kasvomaskia
– Yhteiskoulun ja lukion oppilaat käyttävät kasvomaskia
– Varhaiskasvatuksen henkilökunta käyttää visiiriä tai kasvomaskia
– Huoltajille vahva suositus käyttää kasvomaskia vietäessä ja haettaessa lasta varhaiskasvatukseen
– Koulukuljetuksissa taksit käyttävät kasvomaskia, samoin yhteiskoulun ja lukion oppilaat
– Kunnanvirasto suljetaan
– Pakottavat tapaamiset kunnan henkilöstön kanssa sovittava etukäteen suoraan ao. henkilön kanssa
– Kunnan henkilöstö käyttää asiakastapaamisissa kasvomaskia
– Asiakkaiden suositellaan käyttävän kasvomaskia tapaamisissa
– Nuorisotalo suljetaan
– Kunnan kaikki tapahtumat perutaan toistaiseksi
– Kokoukset etänä tai vähintään hybridimallisina, mahdollisimman vähän henkilöitä paikalla
– Etätyön mahdollisimman laaja käyttö
– Ulkopuolisiin kokouksiin osallistuminen vain etänä
– Suositellaan välttämään tarpeetonta matkustamista, PoSa on nyt leviämisvaiheen alue
– Yli 10 hengen tilaisuuksia ei tulisi järjestää, edes perhepiirissä
– Yleinen kasvomaskin käyttösuositus koskee edelleen kaikkia yli 15-vuotiaita.

Kouluilta sekä varhaiskasvatuksesta tiedotetaan myös suoraan vanhemmille Wilman ja Daisyn kautta.

Alueellisia suosituksia ja ohjeistuksia tulee noudattaa

Satakunnan alueellisen tartuntatautien torjunnan työryhmän suositukset kokonaisuudessaan löytyvät täältä
www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19

Posan tiedotteet täältä
www.eposa.fi/category/korona/

Edelleen kunta muistuttaa muista keskeisistä koronan leviämistä rajoittavista keinoista: hyvä käsihygienia, turvavälit, kontaktien ja turhan muualla kulkemisen vähentäminen. Koronavilkku-sovelluksen lataaminen puhelimeen on erittäin suositeltavaa.

Lisätietoja: Kunnanjohtaja Jari Rantala 040 5824242 jari.rantala@pomarkku.fi

Koronatiedotteet

(Päivitetty 26.11.2020)

Uusia ohjeistuksia koronatilanteeseen liittyen

Satakunta on siirtynyt koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen. Maskisuosituksia ja kokoontumisrajoituksia kiristetään 30.11 alkaen. Maskisuositus koskee myös Pomarkun koulujen henkilöstöä ja yhteiskoulu-lukion oppilaita. Varhaiskasvatuksessa henkilökunnalle maskit tai visiiri. Lisäksi yli 20 henkilön sisätiloissa pidettäviä yksityistilaisuuksia ei suositella järjestettäväksi.

Pomarkun kunta ottaa käyttöön uusia ohjeistuksia koronatilanteeseen liittyen

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä tekee tilannearvion ja antaa alueelliset suositukset sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden mukaisesti viikoittain. Työryhmässä ovat edustettuina Satasairaala ja kaikki alueen kunnat sekä THL:n, Lounais-Suomen AVI:n ja ELY-keskuksen edustajat. Viimeisin suositus on annettu torstaina 26.11.2020 klo 17. Satakunnan alueellisen tartuntatautien torjunnan työryhmän suositukset 26.11.2020 löytyvät tästä linkistä.
Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä totesi koko Satakunnan olevan nyt kiihtymisvaiheessa. Suosituksen perusteella Pomarkun kunta tekee seuraavia ohjeistuksia:

Maskisuositus koko Satakuntaan

Satakunnan alueellisen tartuntatautien torjunnan työryhmän suosituksen mukaisesti henkilöstö kaikissa Pomarkun kouluissa ottaa käyttöön maskit. Suositus on laajennettu koskemaan myös lukion oppilaita sekä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilökuntaa. Koska yläkoulu on lukion yhteydessä, suositus koskee myös yläkoulun oppilaita. Varhaiskasvatuksessa maskin voi korvata visiirillä. Suositus tulee voimaan maanantaina 30.11.2020.
Kunnan työntekijöitä kehotetaan käyttämään kasvomaskia myös asiakaspalvelutilanteissa, erityisesti julkisissa sisätiloissa. Tämä koskee kirjastoa, monitoimihallia, nuorisotilaa sekä muita toimipisteitä, joissa on asiakaspalvelua sekä muita asiakastapaamistilanteita. Kunta on varautunut maskien (henkilökunnalle ja oppilaille) saatavuuteen tekemällä hankintasopimuksen Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa.
Asiointi kunnan työntekijöiden kanssa suositellaan hoitamaan puhelimitse ja sähköpostitse. Välttämättömiä asiakaskäyntejä ja tapaamisia varten pyydetään tekemään ajanvaraus suoraan ko. henkilön kanssa. Tapaamistilanteissa myös asiakasta suositellaan käyttämään maskia.
Kunnanviraston ovet ovat maanantaista 30.11.2020 alkaen suljettuina. Käynti kirjastoon on ns. vanhasta ovesta, joka on talon oikealla sivulla.

Suositus etätyöstä

Valtioneuvosto suosittelee, että julkisen sektorin työtekijät työskentelisivät etätyössä mahdollisimman laajasti, jos työtehtävät sen mahdollistavat.
Valtioneuvosto suosittelee vastaavaa laajaa etätyötä myös yksityisille työnantajille. Lähi- ja etätyön yhteensovittamisen arviointi tapahtuu työpaikoilla. Lisäksi työpaikoilla tulee edistää työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä.
Etätyötä suositellaan myös Satakunnassa lisättäväksi valtioneuvoston ohjeiston mukaisesti.

Kokoontumisia ja fyysisiä kontakteja pyritään välttämään

Suositellaan, että yli 20 henkilön sisätiloissa pidettäviä yksityistilaisuuksia ei järjestettäisi eikä niihin osallistuttaisi. Ohje koskee myös pikkujoulujen ja ylioppilasjuhlien järjestämistä.
Lisäksi suositellaan, että leviämisvaiheen alueilta saapuvien vieraiden kutsumisessa tulee käyttää harkintaa.
Samoin suositellaan, että työyhteisöjen tilaisuuksien järjestämisessä tulee käyttää erityistä harkintaa ja pyrkiä rajaamaan sisätiloissa pidettäviin tilaisuuksiin työyhteisöjen henkilöitä enintään 5 samaan tilaisuuteen.
Myös yksityisisä tilaisuuksissa tulee käyttää suu-nenäsuojusta, mikäli turvaetäisyyksien pito ei onnistu.
Kunta peruuttaa kaikki loppuvuodelle suunnatut tapahtumat. Kokouskäytännöissä on jo pitkälti siirrytty ns. hybridimalliin eli kokouksiin voi osallistua sekä paikan päällä, että etänä.

Suositus harrastustoimintaan

Harrastustoiminnassa suositellaan joukkueurheilun ja kontaktilajien kilpailutoiminnan rajaamista vain omalle alueelle. Rajoitus ei koske yksilö- tai ryhmälajien maajoukkuetoimintaa, SM-tason ja I-divisioonatasoista kilpailu- ja harjoittelutoimintaa sekä kansainväliselle huipulle tähtäävää ammattimaista harjoittelua.
Muistutetaan, että harrastuksissa huomioidaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeet hygieniasuosituksista ja turvaväleistä.
Harrastustoiminnassa ja julkisten tilojen käytössä on huolehdittava, että osallistujien ja seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa.

Suositus matkustamisen välttämisesta

Matkustamisen osalta suositellaan välttämään tarpeetonta matkustamista leviämisvaiheen maakuntiin.

Alueellisia suosituksia ja ohjeistuksia tulee noudattaa

Edelleen kunta muistuttaa muista keskeisistä koronan leviämistä rajoittavista keinoista: hyvä käsihygienia, turvavälit, kontaktien ja turhan liikkumisen vähentäminen. Koronavilkku-sovelluksen lataaminen puhelimeen on erittäin suositeltavaa.
Satakunnan alueellisen tartuntatautien torjunnan työryhmän suositukset kokonaisuudessaan löytyvät tästä linkistä

(Päivitetty 6.5.2020)

Uloslainaus Pomarkun kirjastossa

Näin toimii Pomarkun kirjaston uloslainaaminen! Me palvelemme teitä kirjakassein alkaen torstaina 7.5. Myös  varaukset ovat siitä eteenpäin noudettavissa.

Näin saat kirjastokassin: Toiveita kirjoista voit lähettää osoitteeseen kirjasto(at)pomarkku (otsikoksi Kirjastokassi) tai soittamalla arkipäivisin klo 9-15 välisenä aikana numeroon 044 750 1170.  Kerro mahdollisimman tarkkaan millaista aineistoa haluat (esim. sotakirjoja, rakkautta, kuvakirjoja 4-vuotiaalle). Otamme yhteyttä puhelimitse, kun kirjastokassi on noudettavissa ja sovimme noutoajan.

Näin saat varauksen: Odota varausten saapumisilmoitusta. Sen jälkeen noutoaika sovitaan soittamalla arkipäivisin klo 9-15 välisenä aikana puhelimitse 044 750 1170 (Huom! ei sama numero, mistä sait saapumisilmoituksen). Varaukset ovat noudettava 7 vuorokauden kuluessa ilmoituksen saapumisesta.

Kirjastokassit ja varaukset lainataan valmiiksi ja noudetaan kirjaston vanhalta sivuovelta. Ilmoita saapumisestasi soittamalla kirjaston ulko-ovella ovikelloa.

Pyrimme sopimaan noutoajat porrastetusti, mutta muistuttaisimme silti 2 metrin turvaväleistä. Ethän myöskään tule sairaana asioimaan. Ja lopuksi: Lainaaja on vastuussa omalle kortilleen lainatusta aineistosta.

(Päivitetty 5.5.2020)

Julkisia sisätiloja on suljettuna 31.5.2020 asti

Hallitus linjasi, että julkiset sisätilat kuten museot, kirjastot, muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat ja kuntouttava työtoiminta avataan 1.6. alkaen hallitusti ja asteittain. Lisätietoja odotetaan mm. Elyn päätökset.

(4.5.2020)

Kirjastomme odottaa toimintaohjeita – vielä ei voi lainata

Hallituksen linjaus tänään oli, että uloslainaaminen kirjastoista alkaisi välittömästi. Valitettavasti emme pysty siihen näin nopealla aikataululla. Odotamme rauhassa tarkempia toimintaohjeita. Nyt suosittelemme seuraamaan kunnan Facebookia että Instagramia sekä nettisivuja www.pomarkku.fi! Olkaamme kärsivällisiä. Tästä selvitään yhdessä <3
Hallitus linjasi myös, että julkiset sisätilat kuten kirjastot ja kirjastoautot avataan 1.6. alkaen hallitusti ja asteittain!
Aluehallintoviraston ohjeistuksen mukaisesti, otamme palautuksia vastaan. Palautusluukut sijaitsevat kunnanviraston pääovilla sekä kirjaston vanhalla sivuovella.
(4.5.2020)

Kirjaston palautusluukut ovat avoinna

Aluehallintoviraston ohjeistuksen mukaisesti, otamme palautuksia vastaan. ​

Palautusluukuilla asioidessanne muistattehan turvavälit sekä käsihygienian.

(30.4.2020)

Tiedote Pomarkun koulujen oppilaille ja vanhemmille

Suomen hallitus teki eilen päätöksen, että perusopetuksen oppilaat palaavat kouluihin 14.5. Lukiolaiset pysyvät etäopetuksessa kevään loppuun saakka. Rehtorit tiedottavat opetusjärjestelyistä suoraan koteihin ensi viikolla, kunhan saamme opetushallitukselta ohjeita kahden viimeisen kouluviikon toimintaan. Koulutoimi toivottaa kaikille iloista vappua!

(28.4.2020)

Kunta ottaa yhteyttä ikäihmisiin

Kunta soittaa kaikille yli 70 -vuotiaille, joiden puhelinnumerot eivät ole salaisia. Puhelussa jaetaan tietoa ja kysytään, mitä kuntalaiselle kuuluu. Yhteistyöhön ovat lähteneet Pomarkun SPR:n vapaaehtoiset, jotka soittavat pääosan puheluista.

(28.4.2020)

Tiedote PoSan palveluista ajalla 14.4. – 31.5.2020

Vastaanotolle ei pidä tulla flunssaisena. Erityisen tärkeää tämä on koronavirusepidemian aika. Peruthan siis kiireettömän vastaanottoaikasi, jos sinulla on edes lieviä flunssaoireita. Aika tulee perua myös, jos olet ollut lähikontaktissa sellaisen henkilön kanssa, jonka tiedetään tai epäillään sairastavan koronavirustautia tai kuulut vakavan koronavirustaudin riskiryhmään.
Tapalan peruspalvelukeskuksessa (Tapalankatu 20) toimii flunssapoliklinikka arkisin klo 8-20 ja la–su klo 9-15 kaikille hengitystieoireisille. Flunssapoliklinikalle kulku tapahtuu neuvolan ovesta, ei pääovesta. Ennen flunssapäivystykseen tuloa on aina ensin soitettava puh. 044 577 3396.
Ajanvaraus: arkisin klo 8-15 Tapala puh. 02 577 3265 tai jäsenkunnat puh. 040 652 4340.
Päivystys: Soita aina ensin ennen päivystykseen lähtemistä.
Päivystys on avoin Kankaanpäässä arkisin klo 8-20, lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhinä klo 9- 18. Päivystys muina aikoina: Satasairaalan yhteispäivystyksessä, Sairaalantie 3, Pori, Puhelin 02 627 6868. PoSan takaisinsoittojärjestelmä arkisin klo 8-15 puh. 02 577 3265 sekä arkisin klo 15-20, lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhinä klo 8-18 puh. 044 577 3245. Muuna aikana puhelut kääntyvät Satasairaalaan.

Laboratoriopalvelut: Vain kiireelliset laboratoriokokeet otetaan. SataDiagin ajanvaraus verkossa tai puh. 02 627 6410 arkisin klo 10-15. Riskiryhmille ja yli 70-vuotiaille järjestetään​ näytteenotto torstaisin klo 6-7 Tapalan laboratoriossa, aika varattava.
Hoitotarvikejakelu: Jakelu toimii kunnissa edelleen. Hoitotarvikkeet tilattava etukäteen puhelimella. Pomarkun hoitotarvikejakelu toimii normaalisti
Hyvinvointikeskus: Toiminta supistettu ja toiminta siirtyy Tähden toimintakeskuksen tiloihin (kadun toisella puolella, Torikatu 9), tiedustelut puh. 044 577 3272.
 
Kuvantaminen: Vain kiireelliset kuvaukset arkisin klo 8-15. Kaikkiin tutkimuksiin pitää varata aika, puh. 044 707 9202. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto: tiedotettu erikseen Wilmassa.

(17.4.2020)

Pomarkkulaisten yksinyrittäjien sähköinen tukihaku on avattu

Pomarkkulaiset yksinyrittäjät voivat nyt hakea sähköisesti Pomarkun kunnalta tukea koronavirustilanteessa. 2000 euron suuruisen tuen tarkoituksena on saada yksinyrittäjien toiminta taloudellisesti kestävämmälle pohjalle epidemian aikana ja sen jälkeen. Yrittäjien tulee lukea ohjeistus huolellisesti ennen hakulomakkeen täyttöä.
Ohjeet ja hakulomake löytyvät osoitteesta: http://www.pomarkku.fi/index.php/yritykset/yksinyrittajien-korona-avustus/

Yksinyrittäjäavustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksen merkittävästi heikentynyt taloudellinen tilanne ja alentunut liikevaihto johtuvat koronaepidemiasta. Epidemian on arvoitu alkaneen vaikuttaa yksinyrittäjien taloudellista tilannetta heikentävästi Suomessa 16.3.2020 lähtien, jolloin todettiin poikkeusolo ja otettiin käyttöön valmiuslaki.

(6.4.2020)

Yksinyrittäjän koronatuki

Valtioneuvosto hyväksynee asetuksen yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille torstaina 8.4.2020. Asetus mahdollistaa tuen maksamisen kunnille hakemuksesta laskennallisen jakoperusteen mukaan. Asetus tullee voimaan 9.4.2020, minkä jälkeen kunnat voivat hakea työ- ja elinkeinoministeriöltä valtionavustusta yrittäjien rahoitukseen.Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee yhdessä Kuntaliiton kanssa kuntien tueksi

 • hakemuspohjan sekä avustuksen kuntakohtaiset osuudet valtionavustuksen hakemista varten,
 • hakemuspohjan, jolla yrittäjä hakee tukea kunnalta, sekä
 • soveltamisohjeen hakemusten käsittelijälle.

 

Pomarkun kunta julkaisee ohjeet yksinyrittäjille heti, kun ne on kunnille jaettu.

6.4.2020

Covid-infektion alkuvaiheen oirekuva

COVID-infektion tyypillisiä piirteitä ovat:
Alkuvaiheen taudin oireena voi olla kuumetta, yskää, kurkkukipua, hengenahdistusta, painon tunnetta, ja/tai lihaskipua. Huonovointisuus ja yleiskunnon lasku ja maku- ja hajuaistin häiriöt ovat tyypillisiä. Joillakin on suolisto-oireita: ripulia, pahoinvointia ja oksentelua. Kuumetta on vain noin puolella ennen hoitoon hakeutumista
Lähde: SataDiag Infektioyksikön toimintaohje 3.4.2020

6.4.2020

Kirjasto tiedottaa

Aluehallintovirastolta saamamme ohjeen mukaan, kirjaston aineistoa ei saa palauttaa palautusluukuistamme!

Aineistoa otetaan vastaan, kun kirjasto taas aukeaa. Kirjastomme on suljettu 13.5. asti! Lisätietoja numerosta p. 044 750 1170.

Tiedote 1.4.2020 Pomarkun kunta

Pomarkkulaisille lapsille ja nuorille tukea ja välittämistä

Koronatilanteen vuoksi koulut ovat siirtyneet pääosin etäopetukseen, ja nuorisolle tärkeät kokoontumistilat nuorisotalo ja monitoimihalli on suljettu.
Pomarkussa halutaan tarjota nuorille kuntalaisille tukea, jotta selvitään yli poikkeuksellisen tilanteen. Varhaiskasvatuksen lapsille on lähetetty kotiin askartelu- ja leikkivinkkejä, ja esikoululaisille omia opetustehtäviä. Lasten vanhempiin ollaan yhteydessä Daisy-sovelluksella.
Kouluissa etäopetus on lähtenyt sujumaan pääosin hienosti. Nyt vahvistetaan oppimisen tukea niin alakoulussa kuin yhteiskoulussa koulunkäyntiohjaajien työpanoksella. Tutut ohjaajat ovat puhelimitse yhteydessä oppilaisiin joko oppilaan kysyessä neuvoa tai opettajan vinkistä. Myös huoltajat voivat olla yhteydessä ohjaajiin. Koululaisille ja vanhemmille ollaan asiasta tiedotettu Wilma-sovelluksella.
Nuoret on huomioitu omalla Nuorten puhelimella. Puhelin on avoinna tästä päivästä alkaen iltaisin samoina päivinä, kun nuorisotalo olisi avoinna, eli ti-la ainakin klo 18-20. Sosionomiharjoittelijamme Sari ideoi yhdessä nuorten kanssa tekemistä korona-arkeen. Yhteyttä pidetään soittamalla, WhatsAppin, Instagramin ja Snapchatin kautta. Nuorten puhelimen numero on 041 730 3423.
Lisäksi nuorille on edelleen käytössä tutut Karhukuntien Nuokka.fi ja Ohjaamo Satakunnan palvelut. Posa on avannut tätä poikkeustilannetta varten myös Nuorten huolipuhelimen, joka tarjoaa luottamuksellista psykiatrisen sairaanhoitajan tarjoamaa keskusteluapua lapsille, nuorille, nuorille aikuisille ja heidän perheilleen. Puheluihin vastataan numerosta 044 577 3229 ma-pe klo 12–15 välisenä aikana.
Lisätietoja:
Vs. kunnanjohtaja Jari Rantala, 040 582 4242, jari.rantala(at)pomarkku.fi

Hallinto- ja sivistysjohtaja Nina Merilahti, 044 750 1161, nina.merilahti(at)pomarkku.fi

31.3.2020 (katso myös 6.4.2020 päivitetty tiedote)

Yksinyrittäjille toimintatuki koronavirustilanteessa – haku avautuu mahdollisimman pian

Yksinyrittäjille tulossa toimintatuki koronavirustilanteessa. Voit lukea Kuntaliiton uutisen aiheesta täältä .Tiedotamme heti, kun ohjeet ovat tulleet, ne ovat kaikille yhteiset. Haku pyritään avaamaan kunnissa mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa. Kunnat tiedottavat tuen avautumisesta. Kunnille laaditaan tuen myöntämiseen käytännönläheiset ohjeet sekä valmis hakulomakepohja.

27.3.2020

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksumuutos ajalla 20.3.-13.4.2020

Kasvatus- ja opetuslautakunta on kokouksessaan 24.3.2020 päättänyt varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutoksesta ajalla 20.3.-13.4.2020. Varhaiskasvatuksen maksuja ei peritä, mikäli lapi ei osallistu varhaiskasvatukseen seuraavien edellytysten täyttyessä: poissaolo on ennalta ilmoitettu, se kestää vähintään viikon yhtäjaksoisesti kerrallaan, ja ajoittuu ajalle 20.3.-13.4.2020. Päätös on voimassa myös tämän ajan jälkeen, mikäli valtioneuvosto päättää poikkeus ajan jatkumisesta.

26.3.2020

Kuntatiedote

Kuntatiedote, joka keskittyy koronatilanteeseen, sen johdosta tehtyihin toimenpiteisiin, uusiin palveluihin sekä tarpeellisiin yhteystietoihin, jaetaan kaikkiin pomarkkulaisiin talouksiin 26.3.. Tiedotteen voi lukea sähköisesti linkistä
 https://issuu.com/pomarkku/docs/huhtikuu2020_printti

19.3.2020

Kunnan verkkosivuilla avattiin tärkeiden yhteystietojen sivu.

Löydät yhteystiedot tästä linkistä sekä tämän sivun sivupalkista.

Tiedote 18.3.2020

Pomarkun kunnanhallitus kokoontui 17.3.2020 käsittelemään Valtioneuvoston päätösten toimeenpanoa Pomarkussa.

Kunnanhallitus käsitteli valtioneuvoston asetusta 16.3.2020 (linkki) ja sen päätösten toimeenpanoa Pomarkussa. Päätökset tulevat voimaan 18.3.2020 alkaen, ja ovat voimassa 13.4. 2020 saakka. Valtioneuvosto ja ministeriöt tarkentavat ohjeita vielä lähipäivinä, ja kunta toimii niiden mukaisesti. Kunnanhallitus keskusteli tilanteesta, ja päätti ohjeistaa valtioneuvoston asetuksen täytäntöönpanoa mm. seuraavin tarkennuksin:

 • Kunta avaa palvelunumeron kuntalaisille. Erityisesti tavoite on palvella karanteeniin määrättyjä yli 70 vuotiaita. Palvelunumero on kunnan normaali infopuhelimen numero.
 • Kunnan etusivulla on sähköinen ilmoitustaulu, johon keskitetään tietoa koronaviruksesta. Sähköiselle ilmoitustaululle kerätään tietoja yksityisistä palveluntuottajista sekä palvelunumeroista, joista voi kysyä lisätietoa koronaviruksesta.
 • Seuraava kuntatiedote keskittyy koronavirukseen ja erilaisten palvelunumeroiden tiedottamiseen. Koska valmisteilla on myös ikäihmisille suunnattu Senior-kuntatiedote, päätettiin nämä yhdistää kohderyhmän ollessa osin sama.
 • Kunnalla on sopimus aloittavien yritysten neuvontapalveluista Arconnet Oy:n (Markku Aromaa) kanssa. Muidenkin yrittäjien on mahdollista saada tässä haastavassa tilanteessa yritysneuvontaa Arconnet Oy:lta.
 • Kunnanvirasto suljetaan ajalle 18.3.-13.4.2020. Viraston henkilökunta määrätään pääosin etätöihin ja on kuntalaisten tavoitettavissa puhelimella ja sähköpostilla. Myös muu henkilökunta määrätään mahdollisuuksien mukaan etätöihin ko. ajaksi.
 • Valtioneuvoston asetuksen seurauksena nopeasti päätettävistä asioissa tiedotetaan kunnanhallitusta ja pidetään tarvittaessa sähköpostikokouksia.
 • Lisäksi kunnanhallitus merkitsi tietoonsa viime viikon aikana Pomarkussa tehdyt toimenpiteet koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Suun terveydenhuollon toiminta pandemia-aikana 18.3.2020

Hallituksen linjauksen 16.3 ja STM:n ohjeistuksen 17.3. mukaisesti vähemmän kiireetöntä hoitoa turvataksemme potilaiden kiireellisen hoidon.
Suu- ja nenäsuojusten saatavuudessa on ongelmia. Myös käsi- ja pintadesinfektioaineiden saatavuus on tällä hetkellä heikentynyt, samoin jossain määrin suojakäsineiden. Koronavirusepidemian edetessä ja mahdollisesti pitkittyessä saatetaan myöhemmin joutua tilanteeseen, jossa suojavarusteita tai muita hammashoidossa välttämättömiä tarvikkeita ei väliaikaisesti saada. Tämä tulee ennakoida siten, että kiireellisten potilaiden hoito voidaan turvata.
Tällä hetkellä Posan Suun terveydenhuollossa kiireetöntä hoitoa ei tarjota:
– Henkilölle, jolla on todettu koronavirusinfektio tai on ollut tekemisissä sairastuneen (testattu tai epäilty koronavirusinfektio) henkilön kanssa
– Henkilölle, joka on palannut ulkomailta 14 vuorokauden sisällä
– Henkilölle, joka kuuluu vakavan koronavirustaudin riskiryhmään
– Henkilölle, jolla on mitään flunssan tai hengitystieinfektion oireita
Näille henkilöille tarjotaan vain kiireellinen hoito ja heidän tulee perua kiireettömät aikansa.
Vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin kuuluvat yli 70-vuotiaat ja ne henkilöt, joilla on jokin seuraavista pitkäaikaissairauksista:
– Säännöllistä lääkitystä vaativa sydänsairaus (ei lievä verenpainetauti)
– Säännöllistä lääkitystä vaativa keuhkosairaus (esimerkiksi säännöllistä lääkitystä saava astma-potilas)
– Säännöllistä lääkitystä vaativa diabetes
– Krooninen maksan tai munuaisen vajaatoiminta
– Vastustuskykyä heikentävä tauti, esim. leukemia, lymfooma, HIV-infektio
– Tauti, johon saat vastustuskykyä heikentävää hoitoa (elinsiirto, solunsalpaajat, TNF-alfasalpaaja, kortikosteroidi >15 mg/vrk yli 2 viikkoa, muu immuunivastetta heikentävä hoito)
– Krooninen neurologinen sairaus tai hermolihastauti
– Sairaalloinen ylipaino (BMI eli Body Mass Index yli 40)
– Henkilöt, jotka tupakoivat päivittäin
Tällä vähennetään myös heidän tarvettaan liikkua yleisillä paikoilla tai odottaa odotushuoneessa, jossa on muita henkilöitä.
Seuraamme aktiivisesti THL:n ohjeistusta ja kiireetöntä hoitoa saatetaan tulla rajaamaan lisää tulevien päivien aikana.
Tällä hetkellä suun terveydenhuollon palvelut jatkuvat muissa paitsi Siikaisten hoitolassa, jossa palveluita tarjotaan vasta 6.4.2020. Ajanvarauksissa ja peruutuksissa suun terveydenhuolto palvelee numerossa 02-5773550.

Hallitus totesi maanantaina Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi.

Tähän liittyen hallitus teki linjauksia (https://yle.fi/uutiset/3-11260395), jotka ovat voimassa näillä näkymin 13. huhtikuuta asti.

Päätökset ja suositukset saatetaan voimaan valmiuslain, tartuntatautilain ja muun lainsäädännön mukaisesti. Tätä varten hallitus antaa valmiuslain käyttöönottoasetuksen eduskunnalle tiistaina 17. maaliskuuta 2020.
Pomarkun kunta oli jo osin valmistautunut nyt käskettyjen toimenpiteiden toteuttamiseen ml. etäopetus. Esimieskokous seurasi hallituksen tiedotustilaisuuden ja ryhtyi välittömästi pohtimaan sekä valmistelemaan tarpeellisia toimenpiteitä. Kokoukseen osallistuivat myös kunnanhallituksen, –valtuuston sekä kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtajat. Huomenna jatketaan päätösten valmistelua. Esimieskokous on klo 12 ja kunnanhallituksen kokous klo 18.

Tiedotteet tulevat tällaisessa nopeassa tilanteessa sähköisesti. Varsinkin iäkkäimmissä kuntalaisissa on varmastikin henkilöitä, jotka eivät seuraa sähköisiä tiedotteita. Toivoisimme teidän auttavan heitä näiden tietojen saannissa. Muistakaa annetut ohjeet ja välttäkää käyntiä, puhelin on nyt parempi keino yhteydenpidossa.
Yhdessä tehden tässä onnistumme.
Vs. kunnanjohtaja

Tiedote 16.3.2020 klo 15.00

Pomarkun kunta sulkee nuorisotalon ja eriyttää keskuskeittiönruokalatoimintoja koronaviruksen vuoksi 17.3.2020 alkaen

Terveyskeskuksen, vanhainkodin ja päiväkodin sekä esiopetuksen ruokailut on eriytetty huomisesta 17.3.2020 alkaen. Pomarkun kunnan keskuskeittiön ruokalassa ovat ruokailleet esiopetuksen lapset ja henkilökunta, sekä terveyskeskuksen ja vanhainkodin henkilökuntaa. Torjuaksemme koronaviruksen etenemistä siirrytään keskuskeittiön ruokalassa eri tiloissa tapahtuvaan eriytettyyn ruokailuun toistaiseksi. Asiasta on tiedotettu ruokailijoita tämän päivän aikana.
Nuorisotalo suljetaan toistaiseksi maanantaina 16.3.2020 alkaen.
Liikunta- ja kulttuuritapahtumat sekä sisäliikuntatilat. Kunnan ylläpitämät sisäliikuntatilat (Pomarkun Monitoimihalli ja kuntosali sekä yläasteen kuntosali) on suljettuna 16.3. alkaen. Kunnan järjestämä ryhmäliikunta on peruutettu toistaiseksi, samoin kunnan järjestämät kulttuuritapahtumat.
Lisätietoja:
Vs. kunnanjohtaja Jari Rantala, 040 582 4242, jari.rantala(at)pomarkku.fi
Hallinto- ja sivistysjohtaja Nina Merilahti, 044 750 1161, nina.merilahti(at)pomarkku.fi
Ruokapalvelupäällikkö Katariina Salmi, 044 051 6171, katariina.salmi(at)pomarkku.fi
Hyvinvointikoordinaattori Reijo Peltomaa, 040 523 7758, reijo.peltomaa(at)pomarkku.fi

Tiedote 15.3.2020

Pomarkun kunnan yhteiskoulu ja lukio etäopetukseen 16.3.2020 alkaen

Torjuaksemme koronaviruksen COVID19 etenemistä siirrytään Pomarkun kunnan yhteiskoulussa ja lukiossa etäopetukseen maanantaista 16.3.2020 alkaen. Järjestelyt jatkuvat perjantaihin 20.3.2020 asti, jolloin  koteihin tiedotetaan asiasta lisää.
Kirkonkylän koulu eli alakoulu valmistautuu myös mahdolliseen etäopetukseen, mutta maanantaina koulu jatkuu vielä normaalisti. Kaikkien huoltajien kannattaa tarkasti seurata Wilma-viestejä.
Varhaiskasvatus ja esiopetus jatkavat toimintaansa normaalisti, lukuun ottamatta toiminnassa tapahtuvia sisällöllisiä muutoksia, hygieniatason maksimointia sekä muita varautumistoimenpiteitä koskien viruksen leviämistä. Lasten vanhempia on tiedotettu tilanteesta sunnuntaina 15.3. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan heti, jos niitä tulee. Uusin tieto asiasta löytyy myös aina kunnan kotisivuilta. Kehotamme vanhempia seuraamaan Daisyn viestejä.
Yhteiskoulun ja lukion oppilaiden huoltajia on tiedotettu etäopetukseen siirtymisestä sunnuntaina 15.3. ja ohjeistettu, miten varaudutaan alkavaan etäopetusjaksoon. Myös Kirkonkylän koulun oppilaiden vanhemmille on tiedotettu sunnuntaina 15.3. tilanteesta ja siitä, että maanantaina opetus jatkuu normaalisti.
Yläkoulun ja lukion oppilaat tulevat saamaan ensimmäiset ohjeet etäopiskelua varten maanantaina 16.3. Wilman tai PedaNetin kautta,  tai mikäli Wilma ei ole käytössä, puhelimitse. Opiskelu tapahtuu kotoa käsin hyödyntäen oppilaille tuttuja opetusmateriaaleja ja tietoteknisiä välineitä. Opettajat ohjaavat aktiivisesti oppilaita opinnoissaan sähköisten välineiden kautta. Oppikirjoja voi vielä maanantaina 16.3. käydä hakemassa koululta oppilaskaapeista Wilmaan jaetun ohjeen mukaisesti. Lähestyvän koeviikon tilannetta tarkastellaan, kunhan tilanne selkenee.
Pomarkun lukiolla ylioppilaskirjoitukset toteutetaan ylioppilastutkintolautakunnan ohjeiden mukaisesti, eli alkavalla viikolla on joka päivä koe.
Oppilailla ja opiskelijoilla on käytössään normaalit oppilas- ja opiskeluhuollon palvelut myös etäopiskelun aikana, mutta koulussa ei luonnollisesti ole ruokailuja.
Lisätietoja:
Hallinto- ja sivistysjohtaja Nina Merilahti, 044 750 1161, nina.merilahti(at)pomarkku.fi
Lukion ja yläkoulun rehtori Jussi Heervä, 044  0940 792, jussi.heerva(at)edu.pomarkku.fi
Kirkonkylän koulun rehtori Jori Lilja, 044 5505 681, jori.lilja(at)edu.pomarkku.fi
Päiväkodinjohtaja Piia Lemström,  044 750 1195, piia.lemstrom(at)pomarkku.fi

Tietoa koronaviruksesta-puhelinneuvonta 0295 535 535. Valtion yhteinen puhelinneuvonta on auki arkipäivisin klo 8-21 ja lauantaisin klo 9-15. Puhelinneuvonnasta ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa. Soittaminen numeroon maksaa normaalin paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksun.
Pomarkun kunnan palvelupuhelin arkisin klo 9-12 ja 13-17 numerossa 02 5505 666
Usein esitetyt kysymykset. Vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin koskien koronaa. Thl

Kaikki kunnan järjestämät liikunta- ja kulttuuritapahtumat on toistaiseksi peruutettu

Kaikki kunnan järjestämät liikunta- ja kulttuuritapahtumat on toistaiseksi PERUUTETTU koronatilanteen takia. Tiedotamme lisää asiasta maanantaina 16.3.
Tämä koskee myös vesijumpparyhmiä Kankaanpään kuntoutuskeskuksessa. Kevään kolme viimeistä vesijumppakertaa siis peruutettu. Peruutetut jumppakerrat huomioidaan syksyn vesijumppamaksuissa. (Päivitetty 16.3.)
Kuntalaisen antama erinomainen neuvo: ”Nyt kannattaa kaikkien liikkua luonnossa ja kuntoilla kotona 😊. Voimme yhdessä hidastaa koronaviruksen leviämistä välttämällä turhia lähikontakteja ja näin ollen myös suojelemme riskiryhmiä (ikääntyneet ja perussairauksia sairastavat) sairastumasta ❤️.”

Mikä on Covid-19 koronavirus?

Kiinassa todettiin joulukuussa 2019 keuhkokuumetapauksia, joiden aiheuttajaksi on todettu uusi koronavirus, COVID-19.
MITEN KORONAVIRUS TARTTUU?
Uusi koronavirus voi tarttua ihmisestä toiseen.Se tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa. Ilmassa virukset eivät säily. On mahdollista, että virus tarttuu myös kosketuksen kautta. Koronavirukset eivät kuitenkaan säily päiväkausia pinnoilla vaihtelevissa lämpötiloissa. Tavaroiden välityksellä tapahtuvia tartuntoja ei ole todettu.
Taudin itämisajaksi on arvioitu 2–12 päivää, keskimäärin noin 5 päivää.
MITEN UUTTA KORONAVIRUSTA EHKÄISTÄÄN?
Uuden koronaviruksen aiheuttamia tartuntoja ehkäistään samalla tavoin kuin muitakin hengitystieinfektioiden aiheuttajia.
Hyvä hygienia on paras tapa ehkäistä koronaviruksen ja kaikkien muidenkin virusten leviämistä.
Pese kädet usein huolellisesti vedellä ja saippualla ainakin 20 sekunnin ajan.
Älä koskettele silmiä, nenää tai suuta, ellet ole juuri pessyt käsiäsi
Suojaa suusi, kun yskit tai aivastat. Käytä esimerkiksi nenäliinaa tai hihaa. Älä yski tai aivasta kämmeneesi.
YHTEYDENOTTO JA RISKINARVIO
Jos epäilet itselläsi koronavirustartuntaa, tulee ottaa ensin puhelimitse yhteys terveydenhuoltoon:
Posa  puh.  044 577 3245, Satasairaala (kun terveyskeskus kiinni)  puh. 02 627 6868
Valtakunnallinen korona -neuvontapuhelin   02 95 535 535  (STM:n tiedote)
Taudinkuva (päivitetty 6.4.2020):
Alkuvaiheen taudin oireena voi olla kuumetta, yskää, kurkkukipua, hengenahdistusta, painon tunnetta, ja/tai lihaskipua. Huonovointisuus ja yleiskunnon lasku ja maku- ja hajuaistin häiriöt ovat tyypillisiä. Joillakin on suolisto-oireita: ripulia, pahoinvointia ja oksentelua. Kuumetta on vain noin puolella ennen hoitoon hakeutumista

Altistumistiedot:
henkilö on 14 vuorokauden aikana ennen oireiden alkua joko oleskellut Manner-Kiinassa (ei koske Hongkongia, Macaota eikä Taiwania), Iranissa, Etelä-Koreassa sekä Italiasta (Tilannetta arvioidaan kuitenkin jatkuvasti) tai ollut lähikontaktissa laboratoriovarmennetun uuden koronaviruksen aiheuttaman tapauksen kanssa
Oireettomia epidemia-alueella oleskelleita ei tutkita. Tällä hetkellä pyritään tunnistamaan tapaukset ja katkaisemaan tartuntaketjut ja estämään epidemian leviäminen Suomeen. Siksi pyritään löytämään myös lieväoireiset potilaat. Strategiaa vaihdetaan tilanteen edetessä
Lue ajantasaiset tiedot Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen sivuilta.